PETÍCIA: STOP výstavbe Centra cirkulárnej ekonomiky – spaľovne odpadov pri Šali

PETÍCIA: STOP výstavbe Centra cirkulárnej ekonomiky – spaľovne odpadov pri Šali / Oznamy / Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 písm. i) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) / Komentáre


Hosť

#1

2023-02-17 18:48

Dobrý deň, čo presnejšie znamená, že bol podaný rozklad a vec bude postúpená odvolaciemu orgánu? Znamená to, že sa proti tomu dá odvolať a niekto sa už odvolal?Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...