Pomoc rodinám s ťažko zdravotne postihnutým členom zmeniť nefungujúci systém a šírenie osvety v tejto oblasti.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...