Podpisová listina občianskej iniciatívy v zmysle § 6a, ods.3 Zákona č. 24/2006 Z.z k písomnému stanovisku k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...