Petícia za slobodné dýchanie bez akýchkoľvek prekážok vo forme prekrývania horných dýchacích ciest pre deti a žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...