Petícia za záchranu prírodnej rezervácie NPR Šúr - zabráňme ďalšej výstavbe.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook