Chránime Holý vrch a jeho okolie v Modre Harmónii

Žiadame, aby mesto Modra nezahrnulo podnety vlastníkov nehnuteľností v zóne PK 4/1 a v zóne R6-D15 do riešenia nového územného plánu mesta Modra. Žiadame, aby funkčné využitie zóny PK 4/1 a zóny R6-D15 v územnom pláne mesta Modry zostalo v nezmenenom funkčnom rozsahu, v akom ho definuje aktuálne platný územný plán mesta Modry (ku dňu 8.4.2021).

Jedná sa o malebný výbežok viníc v tesnom dotyku lesa Holý vrch. Toto územie je jedným z najkrajších a najvyhľadávanejších v Modre Harmónii, s malebnou prírodnou scenériou vinohradov a krásnych stromov na Holom vrchu, s výhľadmi na Malé Karpaty a okolité dedinky. Tieto scenérie sú vyhľadávané miestnymi obyvateľmi a turistami už dlhé desaťročia. Zmena funkčného využitia daného územia by negatívne ovplyvnila doterajší charakter tohto územia a akákoľvek výstavba mimo rámec aktuálne platného územného plánu mesta Modra by zničila ráz tohto územia. Preto žiadame, aby funkcie, ktoré územný plán mesta Modra doteraz v týchto zónach povoľuje, neboli v novo pripravovanom územnom pláne nijak zmenené, rozširované a akokoľvek inak upravované. Žiadame, aby sa budúce stavebné aktivity na tomto území striktne riadili  aktuálne platným územným plánom mesta Modry.

Cieľom petičnej akcie je zachovanie kultúrno-historického odkazu v tejto významnej vinohradníckej oblasti.Holy_vrch.jpgpohlad_na_vinohrady1.jpgHoly_vrch_3.jpg

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem OZ Holý vrch na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...