Branná povinnosť pre Ženy

 

Milované spoluobčianky a spoluobčania,

Veríme v silu rovnakých príležitostí a zodpovedností pre ženy a mužov vo všetkých aspektoch života. Aby sme posilnili naše hodnoty rovnosti a podporili bezpečnosť našej krajiny, dôrazne žiadame o zavedenie povinnej brannej povinností pre ženy.

Každá jedna z nás má potenciál priniesť cenné a neoceniteľné príspevky k obrane nášho domova. Zavádzanie rovnakých príležitostí v oblasti brannej služby posilní našu solidaritu a ochranu našej krajiny.

Povinná branná služba pre ženy nie je len otázkou práva, je to príležitosť pre každú jednu z nás preukázať odvahu, oddanosť a silu v službe našej vlasti.

Preto dnes žiadame o vašu podporu v našej výzve na zavedenie povinnej brannej povinnosti pre ženy. Nechajte nás vytvoriť silnú a jednotnú spoločnosť, ktorá je pripravená brániť naše hodnoty a slobodu.

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Andras Nagy na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...