Za vytvorenie priebežnej štvorprúdovej vozovky pre autá na Nabreží v Bratislave Petícia

Kontaktujte autora petície

Zápisnica zo zasadania KDIS 12.9.2023

2023-09-25 16:27:57

Kolega Beladic mi prave poslal info, ze je k dispozicii zaznam z rokovania KDIS

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/69201.pdf

Cit:

Petícia kvôli aktuálnej dopravnej situácii na nábreží a verejnému osvetleniu
Pán Matušík informoval členov KDIS o pripravovanej petícii, ktorá sa týka zrušenia cyklopruhov na nábreží, pod ktorú sa podpísalo okolo 2000 osôb. Taktiež informoval o zlom osvetlení, ktoré sa zrealizovalo v rámci modernizácie električkovej trati DKR. Žiadal mesto, aby sa touto problematikou zaoberalo a aby našlo riešenie. Tiež poukazoval na nevhodnú teplotu svetla. Na túto tému reagoval Igor Polakovič, ktorý hovoril, že táto vec sa v rámci spoločnosti Technické siete BA intenzívne rieši. Zároveň sa vyjadril, že problém nie je možné riešiť hneď, treba na to viac času a financií – spomenul aj problematiku stmievania. Predseda komisie upovedomil pána Matušíka, že po doručení petície sa to rieši cez MsZ.


Ivan Matusik, Razzle

Mail členom Komisie pred dopravu a informačné systémy MZ

2023-09-25 16:15:09
Všetkým členom KDIS Mestského zastupiteľstva bol zaskaný email s petíciou a žiadosťou o prerokovanie

 

   Vazene damy, pani,

12.9.2023 sme sa zucastnili zasadania KDIS, kde boli Vam poskytnute materialy o peticii.

Zdvorilo ziadam zaradit problematiku na rokovanie buduceho zasadanie KDIS a o prijatie zodpovedajuceho uznesenia.

Predpokladam, ze predseda zasle na zasadanie pozvanku.

   S pozdravom

Ivan Matusik, Razzle

Odpočet doposiaľ (k 22.septembru 2023) zabezpečených aktivít

2023-09-23 15:17:29

   Priatelia,

   včera sme si večer sadli a spravili kontrolu doposiaľ zabezpečených aktivít. Vyzerá to takto:

Petíciu sme zahájili štyria dňa 31.8.2024, dnes (22.9.2023) teda po ca 3 týždňoch sme na 2993 podporovateľov 

ďalej bolo vygenerovaných 15 oznamov a bolo realizované:

- Oznámenie petície magistrátu podľa zákona č. 85/1990 Zb. plus oznámenie doplnené o vytlačený zoznam
- Spracovanie a rozmnoženie info o petícii pre všetkých členov Komisie pre dopravu ... na meste
- Účasť na rokovaní Komisie pre dopravu ... dňa 12.9.2023 ...
- Na nábreží boli zadokumentované miesta rozbitia olejových vaní  plus vykonaný zber dôkazov
- Na nábreží bolo zadokumentované miesto zrážky električky s autobusom
- Ďalej boli spracované vyhlásenia pre tlač a média
- Zaslané listy do médií 8x ako aj emaly do médií
- Bolo spracované Trestné oznámenie pre možný trestný čin Všeobecného ohrozenia/ Co zaslané na Krajský dopravný inšpektorát
- Bolo spracované Trestné oznámenie pre možný trestný čin Porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku
- Bol spracovaný návrh Krajskému dopravnému inšpektorátu Bratislava na zrušenie cyklopruhov
- Bol spracovaný návrh Krajskej prokuratúre Bratislava na preskúmanie veci a ev. vydanie protestu prokurátora

 

 

 


Ivan Matusik, Razzle

Kolóny na Harmincovej ul. v Dúbravke

2023-09-21 06:53:33

   Priatelia,

   skoro simultánne z úpravou Vajanského nábrežia vyviedol Magistrát obdobnú vážnu nezbedu na Harmincovej ul. v Dúbravke. Vyradil po jednom jazdon pruhu a zabezpečil vodičom skoro polhodinové čakanie v zápche. Pokiaľ ste z Dúbravky alebo máte námietky voči takémuto nie priateľskému spravovaniu mesta pridajte prosím svoj hlas na:

https://www.peticie.com/za_vytvorenie_tvorprudovej_trojprudovej_vozovky_na_hramincovej_ul_v_dubravke_v_bratislave

Vďaka


Ivan Matusik, Razzle

Návrh na vstup prokuratúry do veci

2023-09-21 06:36:01

Razzle, o.z.,  P.O.Box 70,  827 70 Bratislava 212

Titl.
Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47
812 56 Bratislava

V Bratislave dňa 20.9.2023

Vec:     Úprava vozovku Vajanského nábr., Bratislava
            Návrh na prešetrenie postupu orgánov samosprávy
            Zákon  č. 153/2001 Zz.

    1.
   Od začiatku augusta 2023 boli na Vajanského nábreží v Bratislave zahájené stavebné práce obnášajúce výškové zásahy do existujúcej komunikácie, zúženie jazdných pruhov, zmenu farby povrchu komunikácie. Stavba nebola označená a nedalo sa identifikovať o čo sa jedná a kto je stavebník.
Od 1.9.2023 bolo v médiach deklarované (napr. YIM.BA) , že  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy spustil na Vajanského nábreží premávku motorových vozidiel v polovičnom  profile pričom odstavil dva jazdné pruhy a dva vyčlenilo pre autobusy a cyklistov. Pruhy majú rôznu šírku.

    Už dňa 8.9.2023 bola na križovatke pred Slovenskou národnou galériou havária keď električka narazila do zahraničného autobusu a odlomila autobusu spätné zrkadlo. Ako dôvod vyplynulo zo správ, že jazdné pruhy vyznačené stavebníkom nezodpovedajú predpisom.
    Bolo tak isto identifikovaných viacero rozbitých olejových vaní vozidiel ako je zdokumentované v trestnom oznámení v prílohe.

2.
    V zmysle § 20 zákona č. 153/2001 Zz. Prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy pri výkone verejnej správy v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Výkon dozoru funkčne súvisí s uplatnením oprávnení prokurátora v konaní pred správnym súdom podľa osobitného predpisu. Prokuratúra teda má legitimáciu preskúmať či postup orgánu samosprávy bol v danom prípade v súlade so zákonmi.
3.
    Navrhovateľ sa teda obracia na miestne a vecne príslušnú prokuratúru a v zmysle §§ 21 a nasl.  zákona č. 153/2001 Zz. žiada, aby táto preverila postupy, ktoré samosprávny orgán: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava  Primacialne nám. 1, 814 99 Bratislava použil pri realizácii predmetnej úpravy mestskej komunikácie: Vajanského nábrežie v Bratislave od Univerzity komenského až po hotel most SNP a či nedošlo k porušeniu všeobecnozáväzných právnych predpisov.
    O výsledku preverenia žiada byť Navrhovateľ informovaný

    Ivan Matušík
    predseda

Ivan Matusik, Razzle

Cykloteroristi na Magistráte búchajú šampanské

2023-09-20 12:41:09

Stav 20.9.2023 13:15

Kolóna od Malej scény

2009202337541.jpg

 

 

 

 


Ivan Matusik, Razzle

Krajský dopravný inšpektorát bol požiadaný o zásah

2023-09-20 08:23:10
Ing. Ivan Matušík                            P.O. Box  827 70 Bratislava 

 

Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14  812 28 Bratislava 1
Co:  Krajský dopravný inšpektorát, Račianska 147, 831 54 Bratislava 3
 
                                                       K rukám:

                                                       Láb 19.09.2023
Vec:      Návrh na zrušenie cyklopruhov
            Vajanského nábr., Bratislava


    V náväznosti na skôr zaslané trestné oznámenie týkajúce sa dopravných nehôd na Vajanského nábreží v Bratislave spôsobených protiprávnym vyznačením cyklopruhov sa obraciame na Vás a žiadame vydať bez zbytočného omeškania rozhodnutie, ktorým sa zaviaže Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy k odstráneniu cyklopruhov na Vajanského nábreží.

Ivan Matusik, Razzle

Nespokojnosť čitateľov Pravdy s riešením Vajanského nábrežia

2023-09-16 07:22:39

Priatelia,

mrkol som si anketu Pravdy tykajucu sa cyklopruhov https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/680669-cyklopruhy-bratislava-stare-mesto-matus-vallo-jeden-jazdny-pruh-doprava/

Ca 20% účastníkov ankety suhlasi s cuklopruhmi

ca 80% účastníkov ankety je proti

Predložené návrhy na hlasovanie:

- Mesto by pruhy malo vrátiť do pôvodného stavu.  59,8%
- Riešenie skomplikovalo dopravu pre autá, vyhovuje len cyklistom.  20,5%
- Je to dobré riešenie aj pre cyklistov, aj pre motoristov. 19,6
(Treba tiez podciarknut ze Pravda je v tejto veci objektívna na rozdiel hlásnej trúby Magistrátu: od YIM,BA / Adriana Gubča)
 
Buduci tyzden pojdeme spocitat intenzitu premavky na trase nakoľko Magistrat takýmito údajmi nedisponuje.
Ako som napísali v petícii: Je to agenda zopár narcisov...
 
Cyklotrasa ma ist Petrzalskou stranou Dunaja !
 
 

Ivan Matusik, Razzle

Zrusenie napojenia z Mosta SNP na nabrezie

2023-09-12 20:04:58

   Priatelia,

   dostal som dnes informaciu:

"  Dobrý deň
Neviem, možno mám nesprávne informácie, ale magistrát v súvislosti s výstavbou projektu "Nová vydrica" pripravuje zbúranie zjazdu zo Staromestskej ulice na nábrežie a zbúranie nájazdu z nábrežia na Most SNP.
Pamiatkový ústav pri zaraďovaní Mosta SNP medzi technické pamiatky totiž vyňal nájazdy a zjazdy zo stavby samotného mosta, takže podľa nich nie sú súčasťou mosta. Ak to mesto zrealizuje, tak to bude predstavovať ďalšiu komplikáciu v automobilovej doprave pre Bratislavčanov..."

Komentár
   Je to tak, skutocne je to planovane. Na Magistrate sedia fakt vtipalkovia

 


Ivan Matusik, Razzle

Zasadanie Komisie pre dopravu ... dna 12.9.2023

2023-09-12 18:59:49

   Priatelia,

   dnes 12.9.2023 sme sa zucastnili poobede o 16:00 zasadania Komisie pre  dopravu na Magistrate hl. mesta SR Bratislavy. Po vysvetleni problematiky predseda povedal,  ze ak bude mat dostatok podpisov tak  to prerokuje zastupitelstvo. Konstatoval som, ze sme nespadli z jahody - zakonom stanovene kvorum (1000 signatarov)  bolo dosiahnute v nedelu 10.9.2023 poobede a ako mailom tak aj pisomne bola Peticia odoslana na Magistrat. Ocakavam teda, ze na najblizsom zasadani zastupitelstva sa vec prerokuje a nabrezna komunikacia sa uvedie do vyhovujuceho stavu. Peticia bola rozmnozena  a nechali sme pre kazdeho clena komisie jedno pare (teda v pisomnom vyhotoveni).

   Z Dopravneho inspektoratu mam infomaciu, ze sirka pruhov je nevyhovujuca. V tomto smere boli spracovane a vyexpedovane dve trestne oznamenia a to pre "Porusenie povinnosti pri sprave cudzieho majetku" a pre "Vseobecne ohrozenie"; stav bol zdokumentovany a boli prilozene aj odtrhnute odrazky z betonovych obrubnikov - co si niektori soferi pri Univerzite a nam. L. Stura poskodili podvozky. Obe trestne oznamenia isli na vedomie aj Krajskemu DI. Hoci u Okresného riaditelstva PZ SR Bratislava 1 a Okresnej porkuratury Bratislava 1 mam skor skusenost, ze organizovane resp. koordinovane ochranuju pachatelov trestnej cinnosti uvidim ako sa k veci postavia tento krat. 

   Kazdopadne minuly tyzden elektrickou poskodeny zahranicny autobus  je realita!

   Som toho nazoru ze cyklotrasa ma byt vedena po Petrzalskej strane Dunaja na existujucej medzinarodnej cyklotrase - teda z Karlovej vsi cez most Lafranconi na stranu Petrzalky a spat cez Stary most alebo dalsie mosty ci uz Apollo alebo Pristavny. Pocul som nazor, ze trasa je kostitras -na to sa da len citovat Kaju Marika:  "Neni kazdy den posviceni...".

   Parafrazujuc slogan Magistratu z oboch svetelnych panelov: "100% cyklistov po nabrezi len tranzituje" - Cyklisti mozu ist teda po cyklotrase v Petrzalke"


Ivan Matusik, RazzleZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...