Odhlučnenie mosta Lafranconi a priľahlej dialnice a komunikácií Petícia

Kontaktujte autora petície

Rozsah požadovaných opatrení

2023-03-30 10:09:16
                                                  Razzle

                                                             MD SR
                                                             Nám. Slobody 6
                                                             P.O.Box 100
                                                             810 05 Bratislava 15
Co: NDS, a.s., Bratislava
      Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

 

      MČ Ba Staré mesto  

 

                                                             K rukám: Minister

                                                             V Bratislave dňa 29.03.2023

Vec:     Protihluková ochrana  - prekrytie diaľnice D2  plus vhodné opatrenia
           Žiadosť
           (04882/2023/ÚVHR/14091)


    Vážené dámy, pani,

    v náväznosti na náš list MD SR zo dňa 10.2.2023, rokovanie na MD SR dňa 6.3.2023 a požiadavku na vhodné opatrenia na zníženie hlukového zaťaženie lokality si dovoľujem poukázať na vhodnosť varianty O13 a ďalších z materialu „Diaľnica D2 PHS Most Lafranconi – Tunel Sitiny“/ A&Z acoustics.

   Zodpovedá to naším požiadavkám z roku 2022 v rozsahu:

   Náplň         Termín

1.oprava asfaltu okolo vadného dilatačného uzáveru na strane Starého mesta pri zjazde do Karlovej vsi   
                     pôvodne prisľúbené: 15.9.2022
2.výmena všetkých vadne konštruovaných dilatačných uzáverov na Bratislavskej strane mosta Lafranconi za gumové (s rovnobežnými priečne cez vozovku uloženými nosnými prvkami)
                      ?
3.výmena asfaltu na celej trase od mosta Lafranconi až po tunel Sitiny za Tichý asfalt    
                      ?
4.realizácia protihlukových opatrení/ čiastočné prekrytie trasy na moste Lafranconi  zahnutými protihlukovými stenami, vrátane zjazdov    
                      ?
5.realizácia protihlukových opatrení v Mlynskej doline  
?
6.realizácia protihlukových opatrení/ prekrytie diaľnice pri výjazde z Tunela Sitiny  a pod ulicou Buková 
                      ?
7.zníženie max. rýchlosti na moste Lafranconi a v Mlynskej doline na 80 km/h  cez deň a 70km/h v noic a cez víkendy   
                      Ihneď


Vo vzťahu k Magistrátu hl.m.SR Ba sa navrhovalo

   Náplň         Termín
8.zníženie max. rýchlosti na Nábr. arm.gen.L.Svobodu v úseku od križovatky Žižková za križovatku Lafranconi na 40km/h                                                                            Ihneď
9.výmena vadnej antivibračnej rohože v električkovej trati na Dúbravsko Karloveskej radiale za bezvadnú     
                    2023

    Pripomíname špecialne požiadavku na zníženie maximálnej rýchlosti vozidiel na 80  km/h , resp. 70km/h v noci - po celej trase od vyústenia z tunela až po zjazd z mosta na Petržalskej strane.
    Pokiaľ by tomu náhodou mal brániť (v súčasnosti neznámy) právny predpis tak je potrebné uvedený predpis zodpovedajúco zmeniť alebo zabezpečiť výnimku.  Pri konzultácii na PPZ však bolo zistené, že zníženie je plne v kompetencii MD SR.

    Poukazujeme aj Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré mesto zo dňa 7.2.2023, v ktorom je tak isto požadované vykonať vhodné opatrenia na ozdravenie životného prostredia lokality.
    Poukazujeme aj na rokovanie na MD SR dňa 6.3.2023; pričom však odmietame variantu O12 a podobné.

    Pre presnosť pripomíname, že tunel Sitiny doposiaľ nemá aj z dôvodu prekračovania záväzných hodnôt hluku finálne Užívacie povolenie čo implikuje, že užívacie povolenie nebude možné vydať a prevádzku v tuneli bude musieť byť v roku 2024 zastavená. Podvod akým bolo udelené dočasné užívacie povolenie nebude možné opätovne zrealizovať. 

    Finálne by sme radi upriamili pozornosť aj na nutnosť odškodnenia obyvateľov dotknutého regionu keď aj ťavy v ZOO dostali už pred 20 rokmi svoju protihlukovú stenu. Všetci zúčastnení funkcionári môžu zo svojich platov do zodpovedajúceho fondu prispieť. Z minimálne platu do doby realizácie potrebných opatrení sa dá podľa názoru NR SR a MPSVaR SR bez problémov existovať.   S pozdravom

   
    Ing. Ivan Matušík
    Predseda

 

    827 70 Bratislava 212

Ivan Matušík

Aktuálny stav agendy

2023-03-29 16:50:43

   Zdravím priatelia,

   dnes som bol informovaný z Miestneho úradu Bratislava Staré mesto o aktuálnom stave agendy dohlučnenia.

Citujem z mailu pani Ondrejčákovej:

"...V zmysle Vašej infožiadosti Vám v prílohe posielam:

- list, ktorým pán starosta Matej Vagač oslovil GR NDS Vladimíra Jacka so žiadosťou o stretnutie,

- list, ktorým pán starosta Matej Vagač oslovil pána ministra dopravy Andreja Doležala so žiadosťou o stretnutie. 

   Ďalej Vás informujem, že dňa 6.03.2023 sa pán starosta Matej Vagač zúčastnil stretnutia na pozvanie pána ministra dopravy Andreja Doležala. Stretnutia sa zúčastnili ďalší zástupcovia MDaV SR, pán GR Jacko a jeho kolegovia z NDS a pani Tatiana Kratochvílová s kolegom za Magistrát. Nemáme informáciu, že by bol zo stretnutia urobený zápis.Na stretnutí bol pán minister o situácii veľmi detailne informovaný a zorientovaný. Informoval o zvažovaných variantoch riešenia odhlučnenia. Prisľúbil, že projekt bude zaradený do zoznamu investičných priorít. Ďalším krokom bude vypracovanie zadania na štúdiu uskutočniteľnosti (05/2023).Zo stretnutia vyplynulo, že sa rezort dopravy téme reálne venuje a posúva ju ďalej v zmysle postupnosti krokov, ktorých cieľom je vyhovieť sťažnostiam občanov a postaviť protihlukovú stenu...."

   Takže prijemný deň ešte

Warsaw, Poland, 03.20.2020. - the Anti-noise Glass Tunnel ...

a nezabudnite, že

Aj Ťavy v ZOO majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !

 


Ivan Matušík

Účasť na MZ dňa 4.4.2023

2023-03-25 09:26:49

Vážení priatelia,

rád by som Vás pozval na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré mesto aby sme sa dozvedeli čo pomazané hlavy medzičasom vymysleli.

MZ bude dňa 4.4.2023 (utorok) na MU Vajanského nábr. 3, Bratislava - zasadačka

Transparenty typu:

Pre hluk sa nedá na Martinegovej spať !

Pre hluk sa nedá pod Bôrikom spať !

Aj ťavy majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !

Prečo ešte nie ej znížená rýchlosť v Mlynskej doline v noci na 70 Kmh ?

Kedy sa NDS pustí do budovania protihlukových tunelov v Mlynskej doline?  

a iné sú vítané (vyrobí napr. Fax-Copy)

:-)


Ivan Matušík

Výzva na zaradenie odhlučnenia Mlynskej doliny a mosta Lafranconi na program Miestneho zastupiteľstva Ba Staré mesto

2023-03-25 09:15:55
                                                                          Razzle

                                                                        MU Bratislava Stare mesto

                                                                        Vajanskeho nabr. 3

                                                                        Bratislava 

 

                                                                        k rukam: p. Starosta Matej Vagac

                                                                        Bratislava dna 24.3.2023
    Vazeny pan Starosta, pan Vagac

    zdvorilo vas ziadam dat do programu rokovania MZ dna 4.4.2023 aj bod tykajuci sa aktualneho stavu riesenia hluku lokality Most Lafranconi - Mlynska dolina (ako je rieseny v prilozenom maily dorucenom tam spomenutym subjektom dna 3.3.2023.

    Vdaka

   S priatelskym pozdravom

 

   Ivan Matusik 

   Predseda


   827 70 Bratislava 212


---------- Forwarded message ---------
Od: Ivan Matusik 
Date: št 2. 3. 2023 o 15:35
Subject: Protihlukova ochrana dialnica D2 lokalita: Mlynská dolina - most Lafranconi
                                                                     Razzle

                                                                     MD SR
                                                                     Nám. Slobody 6
                                                                     P.O.Box 100
 Co:                                                               810 05 Bratislava 15
- NDS, a.s., Bratislava
- Magistrát hl. mesta SR Bratislavy   
- Miestny úrad Bratislava Staré mesto
                                                                     K rukám: MUDr. Iveta Dobrovová
                                                                     Oblastná hygienička Bratislava

                                                                    V Bratislave dňa 02.03.2023

Vec: 04882/2023/ÚVHR/14091
       Protihluková ochrana  - prekrytie diaľnice D2  plus vhodné opatrenia
       Upresnenie žiadosti


    Vážené dámy, páni

    V náväznosti na náš list zo dňa 16.2.2023 a na požiadavku na vhodné opatrenia na zníženie hlukového zaťaženie lokality si dovoľujem poukázať na vhodnosť varianty O13 a ďalších z materialu „Diaľnica D2 PHS Most Lafranconi – Tunel Sitiny“/ A&Z acoustics, s.r.o.
    Prikladáme odkaz na príklad z Waršawy - kde sa obdobná investícia uskutočnila. Uvedeným spôsobom očakávame riešiť aj Mlynskú dolinu v Bratislave.

https://www.koenigstahl.pl/en/references/acoustic-tunnels-warsaw/

https://www.alamy.com/warsaw-poland-03202020-the-anti-noise-glass-tunnel-and-overpass-trasa-torunska-highway-in-north-east-warsaw-aerial-wide-dolly-out-shot-image354141208.html

Plne to zodpovedá naším požiadavkám z roku 2022. Pre pripomenutie:

   Náplň         Termín
1.oprava asfaltu okolo vadného dilatačného uzáveru na strane Starého mesta pri zjazde do Karlovej vsi   
                     pôvodne prisľúbené: 15.9.2022
2.výmena všetkých vadne konštruovaných dilatačných uzáverov na Bratislavskej strane mosta Lafranconi (s rovnobežnými priečne cez vozovku uloženými nosnými prvkami)
                     ?
3.výmena asfaltu na celej trase od mosta Lafranconi až po tunel Sitiny za Tichý asfalt    
                     ?
4.realizácia protihlukových opatrení/ čiastočné prekrytie trasy na moste Lafranconi      
                     ?
5.realizácia protihlukových opatrení v Mlynskej doline  
                     ?
6.realizácia protihlukových opatrení/ prekrytie diaľnice pri výjazde z Tunela Sitiny   
                     ?
7.zníženie max. rýchlosti na moste Lafranconi a v Mlynskej doline na 80 km/h      
                     Ihneď


Vo vzťahu k Magistrátu hl.m.SR Ba sa navrhovalo

   Náplň         Termín

8.zníženie max. rýchlosti na Nábr. arm.gen.L.Svobodu v úseku od križovatky Žižková za križovatku Lafranconi na 40km/h                                                                 
                    Ihneď
9.výmena vadnej antivibračnej rohože v električkovej trati na Dúbravsko Karloveskej radiale za bezvadnú     
                    2023

    Pripomíname požiadavku na zníženie maximálnej rýchlosti vozidiel na 80  km/h - ako je tomu v tuneli Sitiny celej trase od vyústenia z tunela až po zjazd z mosta na Petržalskej strane.
    Pokiaľ by tomu náhodou mal brániť (v súčasnosti neznámy) právny predpis tak je potrebné uvedený predpis zodpovedajúco zmeniť alebo zabezpečiť výnimku. 

    Poukazujeme aj na Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré mesto zo dňa 7.2.2023, v ktorom je tak isto požadované vykonať vhodné opatrenia na ozdravenie životného prostredia lokality.

    Pre presnosť pripomíname, že tunel Sitiny doposiaľ nemá aj z dôvodu prekračovania záväzných hodnôt hluku finálne Užívacie povolenie. 

    S pozdravom

   
    Ing. Ivan Matušík
    Predseda


    827 70 Bratislava 212

Ivan Matušík

Zoznam protihlukových zábran

2023-03-24 18:04:35

Mozne Protihlukove opatrenia lokality most Lafranconi -- Mlynska dolina - tunel

 

1. Hluk-

Na moste/ NDS   

- Zahnute protihlukove steny (ZPS)  - Priehladne steny s pohlcujucim vlnovym segmentom navrchu konstrukcie na moste

Za mostom

- Od dilatacie  pri ZJVS po dielne PKO/ NDS   Tunel 

- Od dielni PKO k pumpe OMV / NDS   ZPS

- Od pumpy OMV po tunel Sitiny/ NDS  Tunel

 

- Zjazd z mosta do Karlovej vsi / Magistrat   ZPS

- Zjazd z mosta do Ml. Doliny/ Magistrat   ZPS

- Subezna komunikacia s dialnicou az po Pumpu OMV/ Magistrat   ZPS alebo PHS

- Odrazna betónová plocha pri ZJVS   Protihlukovy porezny obklad podstavy diaľnice

 

2. Razy- Vymena dilatacnych segmentov  na moste

- Na moste Lafranconi pri prechode na odbocku do Karlovej vsi/ NDS    

- Pri ukonceni mosta Lafranconi a prechode na nasyp  smer Sitiny, zaciatok mosta/ NDS

 

Aj ťavy v ZOO majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !


Ivan Matušík

Žiadosť na zníženie rýchlosti na D2 úsek Sitiny - Pečenský les, Bratislava

2023-03-24 17:33:49
Priatelia
dnes bol expedovaný mail a list na KR PZ SR Bratislava​ obsahujúci žiadosť na nočné a víkendové zniženie rýchlosti  na D2 v Mlynskej doline na 80/70 kmh.
 

 

                                                         Razzle

                                                                 KR PZ SR Bratislava
                                                                 Špitálska 14,
                                                                 812 28 Bratislava
Co: MD SR
                                                                 K rukám: Dopravný ínšpektorát
                                                                
                                                                 V Bratislave dňa 24.03.2023

Vec:     Protihluková ochrana  diaľnica D2  Most Lafranconi- Mlynská dolina
           Zníženie rýchlosti na diaľnici D2 v Bratislave
           Žiadosť

    Vážené dámy, páni

    Dovoľujeme si Vás požiadať o vydanie súhlasu so znížením rýchlosti na diaľnici D2 úsek Most Lafranconi – Mlynská dolina/ tunel Sitiny, Bratislava na 80 kmh  cez deň a v nočných hodinách medzi 20:00 a 06:00 na 70 kmh.
    Pozri opatrenia na zníženie hlučnosti v lokalite ​zhrnute ​nižšie (bod 7)

    Termín účinnosti od 1.4.2023.

    S pozdravom

    Ing. Ivan Matušík
    Predseda
    827 70 Bratislava 212
 
Aj ťavy v ZOO majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !
                                                                 

Ivan Matušík

List Ministerstvu dopravy SR vo veci protihlukových opatrení

2023-03-19 06:20:48
 

 

List Ministerstvu dopravy SR vo veci protihlukových opatrení
kto má chuť môže: CTRL C,  doplniť svoje nacionálie, CTRL P, zabaliť do obálky a poslať na MD SR ...
 
                                                      Razzle
 

                                                             MDaV SR
                                                             Nám. Slobody 6
                                                             P.O.Box 100
                                                             810 05 Bratislava 15
Co: MU Ba staré mesto
      Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
                                                             k rukám: UVHR/ OOhB

                                                             Bratislava  15.03.2023
Vec:     36226/2022/ÚVHR/131001
           Diaľnica D2 – protihlukové opatrenia
           Obnova konania


    Vážené dámy a páni,

    listom zo dňa 07.02.2023 sme boli informovaní, že MD SR dňa 22.12.2022 rozhodlo vo veci protihlukových opatrení na diaľnici D2 v úseku Mlynská dolina, Bratislava a uložilo Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. zaradiť do investičného plánu realizovať variantu Ad O12 podľa štúdie spoločnosti A&Z Accoustic, s.r.o., Bratislava: “Diaľnica D2 PHS Most Lafrancono/ tunel Sitina aktualizácia hlukovej štúdie, štúdia realizovateľnosti protihlukových opatrení“ z októbra 2018.

    Sme toho názoru, že je potrebné sa obrátiť na správny orgán v súlade s § 62 zákona č. 71/67 Zb a navrhnúť obnovu konania, a zabezpečiť opätovné rozhodnutie. Predmetná štúdia, na ktorú sa odvolával Správny orgán je z roku 2018. Odvtedy sa zvýšilo dopravné zaťaženie riešeného úseku diaľnice a tak isto bola  na danom úseku zvýšená rýchlosť až na 130 kmh. Uvedené faktory značnou mierou prispievajú ku generácii hluku v lokalite pričom s tou záťažou spracovateľ štúdie v roku 2018 nepočítal nakoľko mu bola neznáma.
    Súčasné hlukové zaťaženie teda nezodpovedá tomu čo bolo v štúdii podané a opatrenia svojím dosahom nebudú mať účinky ako sú v štúdii uvádzané.

    Z nášho pohľadu je nutné trasu aspoň čiastočne prekryť ako to je uvedené vo variante Ad O 13, resp. spracovať opatrenia Ad 5
    Tak isto je potrebné zabezpečiť na moste Lafranconi protihlukové steny a vymeniť vadne konštruované dilatačné spojky na strane odbočky do Mlynskej doliny.

    Obraciame sa teda na MD SR a žiadame, aby v zmysle § 62, ods. 1, ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. sa obnovilo konanie a rozhodlo sa o vybudovaní protihlukových barier tunelového typu vo variante Ad O13 , Ad 5. Poukazujeme  aj na všeobecný záujem deklarovaný Uznesením miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré mesto dňa 7.2.2023.
    Tak isto žiadame, aby na moste Lafranconi boli od privádzača Pečniansky les až po zjazd do Karlovej vsi / do Mlynskej doliny vybudované zalomené/ oblúkové priehľadné protihlukové steny.
    Pripomíname, že uvedené opatrenia boli z našej strany požadované od leta 2022.

S pozdravom


Ing. Ivan Matušík                  

predseda
 
Aj ťavy v ZOO majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !
 

 

Ivan Matušík

Dňa 14.3.2923 bola zopakovaná požiadavka na tunelový variant opatrení

2023-03-15 04:49:05

Razzle, o.z.

                                                            NDS, a.s.

                                                           Dubravska cesta 14

                                                           Bratislava

Vec: Protihlukove opatrenia Mlynska dolina, Most Lafranconi 

      Tunelova varianta

Bratislava dna 14.3.2023   

Dobry den damy a pani,   

   K vasmu mailu zo dna 9.3.2023 a problematike podvodov pri zabezpecovani Docasneho uzivania dialnice D 2 / Sitiny si dovolujem poukazatna bod 4 podmienok, za ktorych bolo MDaV SR vydane Rozhodnutie 33252/2019/0SCDPK/105778. Konkretne dodrzat aj predpisy tykajucesa generovaneho hluku resp. ochrany pred hlukom.   

   NDS, a.s. bolo zname  uz v roku 2018 (presnejsie uz v roku 2007 - ked to pisomne potvrdil kolegovi Jozovi Golonkovi vtedajsi riaditel Choma), ze ich nedodrziava a teda je potrebne trvat na tom, ze rozhodnutie MSaV SR bolo ziskane podvodom/ podvodnym konanim zo strany NDS.

Dokaz: Rozhodnutie MDaV 33252/2019/0SCDPK/105778 z 19.12.2019   

   Od roku 2018 ked bola spracovana Studia A&Z Accoustic sa do roku 2023 dopravne zatazenie este zvysilo a zvysila sa aj rychlost na dialnici v meste na 130 kmh ergo nie je mozne akceptovat tvrdenie, ze varianta O12 Studie A&Z Accoustic je v sucasnej dobe dostatujuca.    

   Je potrebne trvat na realizacii varianty O13 Studie A&Z Accoustic - prekrytie Mlynskej doliny vo vztahu k D2 , zrealizovat zahnute PHS na vozovkach v sprave Magistratu atd. ako aj osadenie protihlukovej steny na moste Lafranconi - tak ako bolo s opatrenim uvazovane uz v case projektovania mosta.    

   S priatelskym pozdravom  

   ivan.matusi(at)gmail.com   predseda  

   827 70 Bratislava 212

 

Pre presnost sa doplna povodny text z 8.3.2023  

"Co sa tyka podvodneho konania pri prevadzke dialnicnej siete na predmetnom useku sme toho nazoru,ze posledne Rozhodnutie  MD SR o povoleni predcasneho uzivania tunela Sitiny bolo vykonane v rozpore so zakonombez zohladnenia realnej situacie v teritoriu ( kde prekrocenie limitov bolo konstatovane uz v roku 2004).

V roku 2018 a neskor nemohlo by ani reci o splneni poziadaviek a vsetci participanti o tom vedeli.Da sa jedine akceptovat tvrdenie ze sucasne vedenie nebolo pri tom / avsak sucasne vedenie isto chape, zep roblematiku je nacim riesit.   Samozrejme, ze sa da tlacit na ingerenciu Krajskej prokuratury Ba resp. GP SR v ramci Spravneho konania pripadne ingerenciu OCTK v ramci reklamovania minulych prehreskov a umrti, nemam s tym ziaden problem a dostatocne skusenosti, ale ucelnejsie by bolo spojit sily a zrealizovat potrebne opatrenia variantu Ad O13.   

Ako konstatovali aj poslanci MZ Ba Stare mesto dna 7.2.2023 pri dopravnom zatazeni lokality je situacia neunosna aje potrebne ju riesit. Vypichnut mozem Martinegovu alebo areal Zboru justicnej a vezenskej straze na strane Mlynskej doliny pripadne dilatacne uzavery na ukonceni mosta smer Karlova ves, odkial razy smeruju na hradny kopec.  

Pri tom primitivne opatrenia ako je znizenie rychlosti na 80 kmh a 70 kmh v noci a pocas vikendov su zo strany NDS realizovatelne okamzite.    "

Aj ťavy v ZOO majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !


Ivan Matušík

Údery z dilatačných spojok poškodzujú statiku mosta Lafranconi

2023-03-15 04:24:23

Pripájam z komentárov názor petičiara pána Jozefa Chovanca na statiku mosta

(Ing. arch. Jozej Chovanec bol známy Slovenský architekt - autor basketbalovej haly na pasienkoch v Bratislave a  hokejovej haly v Prešove)

https://sk.wikipedia.org/wiki/Inter_hala_Pasienky

Pretoze situacia na moste Lafranconi nielenze zneprijemnuje zivot ludom nadmernym hlukom ale mechanicke vibracie, ktore sa prenasaju najmä z dilatacnych prestupov vozovky mosta do zelezobetonovej konstrukcie mozu svojim dlhodobym ucinkom poskodit statiku a tym aj konstrukciu samotneho mosta. Je velmi pravdepodobne - ze s tak velkou dynamickou amplitudou vibracii sa nikdy nepocitalo a v dlhodobom horizonte asi ani nebolo mozne realne zohladnit v simulacnom programe statickych vypoctov v case projektovania a vystavby tohto dialnicneho mosta, nakolko taky softver v realnom case a pre velku dynamicku zataz na prechodoch mosta s potrebnym rozlisenim v minulosti asi este neexistoval. Otazne je ci - bolo pocitane aj s tak hustou premavkou nakladnych vozidiel, nakolko v case projektovania mosta bola na prepravu tazkych tovarov az na 90% vyuzivana zeleznicna doprava namiesto cestnej dopravy. Dnes je ten pomer obrateny. Kompetentni by mali osadit akcelerometre na vsetkiy kriticke miesta konstrukcie mosta a zmerat dynamicke zatazenie konstrukcie a z aktualnych udajov zachytenych v REALNOM case a nanovo nasimulovat statiku mosta, aby sa zistilo, ze ak sa neupravi mostovka a vozovka - aby nam tento most casom raz nahle sam od seba "nespadol". Nezelal by som ziadnemu obcanovi - aby sa v tom okamihu nachadzal na tomto moste! Preto peticiu podpisujem.

 

Na okraj pripomínam, že

Aj ťavy v ZOO majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !


Ivan Matušík

Výbor pre odhlučnenie

2023-03-07 06:53:15

   Vážení priatelia,

   naprv by som sa chcel poďakovat darcom Ľubici, Zuzke, Hanke, Lubošovi za dary. Najväčši bol 200,- EUR. Na začiatku roka 2o23 sme vydotovali Razzle 1500,- EURami, ale zrejme už budeme môcť počítať aj s podporou od sympatizantov :-))) Od marca sa napríklad zvýšilio poštovné. Takže ak poznáte nejakého majiteľa petrochemického závodu, Bila Gatesa alebo Georga Sorosa tak mu dajte náš účet SK47 8330 0000 0023 0248 3203 - každý milion pomôže :-)  ( ak to nebude milion tak aj každých 10,- 20,- 50,- eur pomôže :-)

   Druha dobrá správa je, že sme včera večer kreovali nazvime to "Výbor pre odhlučnenie" a  zatiaľ  dáma: Zuzana Hlinková a páni Róbert Ivan, Mojmír Vychodil, Samuel Mišík a Ivan Matušík sa budú starať o odbornú stránku protihlukových opatrení v lokalite. Držte im prosím palce :-)

Nezabudnite, že

Aj ťavy v ZOO majú už 20 rokov svoju protihlukovú stenu !

   Tu je obrázok z Waršawy

Warsaw, Poland, 03.20.2020. - The anti-noise glass tunnel and overpass Trasa Torunska highway in north-east Warsaw


Ivan MatušíkZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...