Podpora pripomienok k novele zákona o poľovníctve

Kontaktujte autora petície

Rozporové konanie

2023-01-01 13:50:39

Vážené kolegyne a kolegovia poľovníci ( podporovatelia našej petície), 

v prvom rade mi dovoľte, aby som vám všetkým zaželal šťastný nový rok 2023. Želám vám všetkým, aby sa vám v novom roku darilo lepšie ako v predchádzajúcom roku, ktorý bol plný problémov a prekážok v živote nás všetkých. Nech ste zdraví a šťastní v kruhu svojich najbližších. 

Rád by som vás stručne informoval o tom, čo sa deje v našej veci a kam sme sa asi posunuli koncom uplynulého roku.

Dňa 12.10.2022 som sa zúčastnil zasadnutia Výboru NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie kde som poslancom NRSR priblížil a vysvetlil potrebu presadenia našich návrhov v aktuálne prebiehajúcom konaní o návrhu nového zákona o poľovníctve. Poslanci - členovia tohoto výboru po rozsiahlej diskúsii mi sľúbili, že náš návrh jednoznačne podporia. 

Dňa 01.12.2022 som bol pozvaný na zasadnutie Rozporovej komisie u predkladateľa návrhu zákona, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vzhľadom na pretrvávajúce nezmyselné argumenty zo strany ministerských funkcionárov ( typu: a koľko budeme mať poľovníkov, a bude v tom chaos, a každý kto bude mať pár árov bude chcieť byť poľovník.............a iné nezmysly ), nedošlo ku kompromisu a nepristúpili k zapracovaniu našich návrhov do návrhu nového  zákona o poľovníctve.

Z uvedeného vyplýva, že spor medzi nami a ministerstvom trvá naďalej a návrh zákona pôjde do vlády SR s ROZPOROM čo zakladá predpoklad na to, že sa naspäť vráti na prepracovanie. Tesne pred sviatkami mi bola doručená zápisnica z rozporového konania o trvajúcom rozpore. Medzitým aj poslanci NRSR, s ktorými aktívne o našej veci komunikujem, mi avizovali, že hodlajú prísť s vlastným poslanevckým návrhom nového zákona o poľovníctve, v ktorom naše požiadavky budú zapracované. 

Bojujeme ďalej, s pozdravom.   

 

 

 

 

 


Mgr. MVDr. Asadullah AKBARI

Informácia o stave petície a pripomienok

2022-11-01 13:12:17

Touto cestou srdečne pozdravujem podporovateľov našej petície a nezaradených kolegov poľovníkov/vlastníkov poľovných pozemkov.

Dovoľte mi, aby som s odstupom času vás všetkých informoval o stave našej petície a predložených pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Všetky pripomienky, ktoré boli vznesené, ešte v mesiaci júl boli v legislatívnom procese posunuté do rozporového konania. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako predkladateľ návrhu zákona od polovice mesiaca júl mlčí a nevykonáva rozporové konanie ( "hrá mrtvého chrobáka")a to aj napriek tomu, že som kompetentných viackrát urgoval a osobne ich navštevoval.

Domnievam sa, že k tejto nečinnosti ministerstva dochádza na základe vplyvu poľovníckej loby. Zrejme čakali, že dôjde k pádu vlády a vyhnú sa prijatiu zákona o poľovníctve. Dňa 12.10.2022 som po dohode s poslancami NR SR zúčastnil sa aj na zasadnutí Výboru NRSR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie kde mi sľúbili, že do konca tohoto roku predložia do NR SR poslanecký návrh nového zákona o poľovníctve. Ostáva nám veriť, že poslanci NR SR svoj sľub dodržia.

Bojujeme ďalej, s pozdravom.   


Mgr. MVDr. Asadullah AKBARIZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...