Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie - hromadná pripomienka LP/2022/138

Kontaktujte autora petície

Rozporové konanie

2022-04-23 09:02:22

V stredu 20. 4. 2022 sme sa zúčastnili rozporového konania k hromadnej pripomienke o nedostatočnom ohodnotení ľudí vykonávajúcich osobnú asistenciu a opatrovanie, ktorú ste podpísali. Dôvod, prečo je pripomienka zamietnutá, je nedostatok peňazí. Iný dôvod ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nemá. My na našich pripomienkach trváme. Chceme, aby sa čo najskôr otvorila diskusia k sociálnemu poisteniu opatrovateľov a osobných asistentov, resp. výrazne sa navýšili príspevky. Náš návrh hovorí o zvýšení až do výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve (teraz sú na úrovni minimálnej mzdy). Máme prísľub, že naša požiadavka s diskusiou k sociálnemu poisteniu bude prednesená na porade vedenia na ministerstve práce a my budeme robiť aj naďalej všetko preto, aby sa to naozaj stalo a prípadné diskusie prebiehali medzirezortne - teda aj za účasti ministerstva financií. Radi Vám ďalšie informácie sprostredkujeme.

Nateraz platí, ak sa nestane niečo neočakávané, že hodinová odmena osobných asistentov bude od 1.7. vo výške 5,20€ a opatrovateľský príspevok (základný, pri opatrovaní jednej osoby) 525,65€.


Silvia ShahzadZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.