ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

Kontaktujte autora petície

Inklúzia

2021-08-29 12:42:56

Nie je dostatok učiteľov, nie je dostatok priestorov, nie je dostatok peňazí. 

Ale šetriť na deťoch je neprípustné. Pritom na iné politici vedia nájsť peniaze :( Napríklad na inklúziu.

 

V pláne obnovy na strane 10:

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch - 210 mil. eur

https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/


Mgr. Petra Bertová Polovková

medzirezortne konanie

2021-02-07 22:49:42

POZOR, POZOR, novela školského zákona v medzirezortnom konaní. Chcú navýšiť počet žiakov v triedach! 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562

Naša hromadná pripomienka k § 29 v novele školského zákona
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-4236030

(bohužiaľ pripomienkovacie konanie bolo otvorené len 21 dní, už sa nedá podporiť hromadná pripomienka)


Mgr. Petra Bertová PolovkováZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...