Petícia za ochranu inštitútu osobnej asistencie

Kontaktujte autora petície

Bojujeme ďalej za OA

2022-04-01 17:45:32

Vážený signatár petície za ochranu inštitútu OA,

vzhľadom na Váš súhlas so zasielaním oznámení, by sme Vás radi upozornili na možnosť podpísania hromadnej pripomienky k návrhu Nariadenia Vlády:

LP/2022/138 Nariadenie vlády Slovenskej republiky Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

V uvedenom nariadení sa navrhuje mierne zvýšenie príspevku na OA a opatrovateľského príspevku, no toto zvýšenie nepovažujeme za dostatočné v kontexte faktu, že u OA aj opatrovateľoch/-kách chýba nemocenské sociálne poistenie. Vzhľadom na to, že sociálne poistenie OA a opatrovateľov/-iek ste spolu s nami žiadali v 3. bode petície za ochranu inštitútu OA, budeme radi, ak s nami zabojujete opäť a upozorníte na jeho absenciu formou podpisu pod hromadnú pripomienku na tomto odkaze: https://www.peticie.com/opatrovatelsky_oa

Medzirezortné pripomienkové konanie trvá len do 4.4.2022 a na hromadnú pripomienku potrebujeme 500 podpisov.

Ďakujeme pekne a ospravedlňujeme sa, ak sme Vás týmto oznámením vyrušili.

Mgr. Ján Podhájecký
Mgr. Silvia Shahzad


Silvia Shahzad

Petícia bola ukončená a odovzdaná!

2020-09-16 04:21:11

Petícia ukončená a odovzdaná na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s 11 315 podpismi. Všetkým, ktorí neváhali pridať sa k našim požiadavkám, ďakujeme!
Otvorený listministrovi práce, sociálnych vecí a rodinyk Petícii za ochranu inštitútu osobnej asistenciea zaslanie 11 315 podpisov

 Vážený pán minister,predkladáme Vám Petíciu za ochranu inštitútu osobnej asistencie, pod ktorou je podpísaných 11 315 ľudí. Vznikla v čase, keď sme mali ako jediný záchytný bod Vašu tlačovú konferenciu zo dňa 17. 6. 2020. Vaše vyhlásenie bolo pre nás natoľko dôležité, že sme Vám o svojom postoji k nemu chceli dať vedieť. Medzitým ste sa pokúsili o vysvetlenie, ktorým ste nás ešte viac zneistili. O to dôležitejšie je, aby ste sa jednoznačne vyjadrili k jednotlivým bodom petície.

Žiadame:✊ Zvýšiť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie na pôvodne plánovanú sumu 4,82 €.Osobná asistencia je pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím nesmierne dôležitá. Bez adekvátneho ohodnotenia nebudú mať osobné asistentky a osobných asistentov, a bez nich nebude ani osobná asistencia. Každoročné zvyšovanie hodinovej sadzby je rovnako dôležité ako zvyšovanie minimálnej mzdy. Aj preto tu už bol návrh nadviazať sadzbu za hodinu osobnej asistencie na minimálnu mzdu.✊ Ustanoviť pravidelné a adekvátne zvyšovanie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie.V zákone bolo donedávna ukotvené automatické zvyšovanie hodinovej sadzby osobnej asistencie. Nebolo síce nastavené dobre, ale pri poslednej novele zákona sa úplne odstránilo. Boli ste pri tom, keď sa v diskusii k zákonu hovorilo, že takáto zmena dáva vláde do rúk moc rozhodovať neočakávane. A vy ste tak urobili hneď pri prvej príležitosti. Ťažké obdobie počas pandémie zasiahlo aj osobné asistentky a osobných asistentov. Nezapadli do žiadnych opatrení a nezvýšila sa im ani hodinová sadzba. Právom sa obávame ich odlivu, ktorý ohrozí ľudí využívajúcich ich služby.✊ Zmeniť zákon v oblasti sociálneho poistenia osobných asistentov a asistentiek (nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti).Zabezpečenie osobných asistentov a asistentiek z hľadiska sociálneho poistenia je dlhodobým problémom a dôvodom, prečo je nedostatok ľudí poskytujúcich túto službu, a prečo ju vnímajú ako atraktívnu len na prechodné obdobie, resp. len ako vedľajší zdroj príjmu. Ako osoby využívajúce službu osobnej asistencie pociťujeme vyčerpanosť z fluktuácie asistentov a asistentiek v našom súkromí a akútny nedostatok ľudí, ktorí by túto prácu robili na “plný úväzok”.✊ Verejný prísľub, že bude zachovaný inštitút osobnej asistencie.Na jednej strane ste síce uviedli, že osobnú asistenciu nejdete zrušiť, no na druhej strane prezentujete kroky, ktoré môžu viesť jedine k jej devalvácii a tým i postupnému zániku. Osobná asistencia sa stala symbolom nespravodlivého financovania. S tým však vôbec nesúhlasíme. Pokiaľ sú iné formy starostlivosti podfinancované, je nutné navýšiť ich finančné ohodnotenie. Nie však znížiť či ohroziť financovanie osobnej asistencie. Zároveň zdôrazňujeme, že pokiaľ nebudú vytvorené podmienky na komplexné riešenie problémov týkajúcich sa ľudí so zdravotným postihnutím, samotné navýšenie finančných prostriedkov stačiť nebude.✊ Verejný prísľub, že prípadné návrhy na zmenu budú prerokované s verejnosťou ešte pred samotným spustením legislatívneho procesu.Významné zmeny by sa nemali robiť narýchlo a bez spätnej väzby. Rozumieme náročnosti daného procesu a situácii, v akej sa nachádzate, treba však mať na pamäti, že takéto závažné zmeny sa dotknú tisícok ľudí na tej najosobnejšej, existenčnej úrovni. Týmto ľuďom treba vyslať pozitívny signál v zmysle možnosti vyjadriť sa k tomu, čo je pre nich životne dôležité.✊ Dementovať vyjadrenia o zmenách v osobnej asistencii, ktoré zazneli dňa 17.6.2020 na tlačovej besede ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom “O sociálnej pomoci”.“Jednotná dávka v odkázanosti” alebo akýkoľvek univerzálny príspevok, ktorý nie je ušitý na mieru veľmi ťažko zdravotne postihnutých ľudí, v nás vyvoláva obavy, či bude vedieť pokryť ich individuálne potreby. Pokladáme za nutné brať do úvahy hlavne situáciu osôb, ktoré potrebujú z dôvodu veľmi ťažkého zdravotného postihnutia vysoký počet hodín osobnej asistencie. Chceme poznať víziu, ktorá aj týmto ľuďom zaručí dôstojný život.✊ Otvoriť diskusiu o samostatnom zákone o osobnej asistencii.Pokiaľ sa po vyše 20-tich rokoch fungovania osobnej asistencie na Slovensku počíta s jej existenciou aj do budúcna, nemal by byť problém otvoriť aj túto tému a ukázať, že naša vláda vníma osobnú asistenciu ako prvok sebaurčenia ľudí so zdravotným postihnutím a naďalej jej záleží na ich dôstojnom živote.Veríme, že sme dostatočne silným hlasom na to, aby ste nás považovali za relevantného partnera do diskusie.Ďakujeme.

 V Bratislave, 14. 9. 2020Petičný výbor Petície za ochranu inštitútu osobnej asistencie


Silvia Shahzad

Sme za polovicou!

2020-07-02 16:53:06

Milé podporovateľky a podporovatelia Petície za ochranu inštitútu osobnej asistencie,

za týždeň sa nám podarilo vyzbierať takmer 6000 podpisov!
Za to patrí Vám všetkým obrovské ĎAKUJEM.
Považujeme Vás za aktívnych podporovateľov petície (vyslovili ste súhlas so zasielaním informácií týkajúcich sa nej), a preto Vás chceme poprosiť o pomoc.

Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, na to, aby mal príslušný orgán povinnosť prerokovať petíciu s petičným výborom, potrebujeme aspoň 10000 podpisov. Ak každý jeden z nás osloví 2-3 ďalších ľudí, môžeme tento cieľ dosiahnuť.

Aj napriek tomu, že je tu niekoľko hlasov, ktoré hovoria, že sa nič nedeje, my by sme radi tlmočili naše obavy, prečo treba byť ostražitý. Pomôžte nám! Predbežný termín ukončenia zbierania podpisov pod petíciu je do konca júla 2020.

Zároveň prosíme tých, ktorí nevyplnili celú svoju adresu trvalého bydliska (aj ulicu a číslo domu), aby ju doplnili. Dá sa to skontrolovať a doplniť po prihlásení na portál www.peticie.com. (Celá adresa nie je zverejnená, ale je dôležitá pre platnosť konkrétneho podpisu.)

www.peticie.com/oa

Zdieľajme, šírme, oslovujme! 

Len spoločným úsilím a vlastnou občianskou aktivizáciou dokážeme robiť veľké veci. Aj vďaka Vám môže byť počuť hlas tých, pre ktorých je osobná asistencia životne dôležitá, ale na boj o ňu im už nezostáva dosť síl.

Petičný výbor

Mgr. Silvia Shahzad, Bc. Daniela Komanická, Mgr. Ján Podhájecký, Ľudmila Lendvayová, PhDr. Katarína Grichová, Mgr. Veronika Horváthová, Mgr. Jana Adlerová.


Silvia ShahzadZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.