PETÍCIA: STOP výstavbe Centra cirkulárnej ekonomiky – spaľovne odpadov pri Šali

Kontaktujte autora petície

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 písm. i) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

2023-02-17 15:36:55

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) oznamuje verejnosti, že proti záverečnému stanovisku MŽP SR č. 338/2023-1.7, 2421/2023, 2422/2023-int. zo dňa 13. 01. 2023, ktorým rozhodlo, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ bol podaný rozklad a vec bude postúpená odvolaciemu orgánu.

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala


MUDr. Mgr. Regan Belovič, Agátová 10, 927 01 Šaľa, 2. Radovan Benkovský, ulica gen. Goliána 6005/9, 917 02 Trnava 3. Michal Toma, Čsl. armády 16, 927 01 Šaľa, 4. Ivan Vlk, Hlavn

Prosíme o zváženie zaslania stanoviska

2021-03-10 20:29:25

Vážený/á signatár/ka petície,


ZAJTRA JE POSLEDNÁ MOŽNOSŤ oficiálne sa vyjadriť k zámeru spaľovne v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA.

 

EIA je proces, počas ktorého je najväčšia šanca zámer zastaviť a oficiálne pripomienky majú oveľa vyššiu váhu, než podpis pod petíciou. Ktorý si samozrejme vážime tiež.

Ak máš na občianskom preukaze elektronický podpis, nájdeš si 20 minút čas do polnoci, 11.3.2021 a máš záujem vyjadriť svoj názor aj oficiálnou cestou - teda stanoviskom k hodnotiacej správe, čítaj prosím ďalej.

Ostatným ďakujeme za ich podporu v petícii a budeme sa snažiť, aby to celé na niečo bolo.

Čo je to stanovisko k hodnotiacej správe: stanovisko je niečo ako pripomienky/požiadavky k správe, ktorú vypracovala firma Ewia do EIA procesu. Je to niečo, čo môže minimálne výrazne zlepšiť podmienky postavenia a prevádzky tejto spaľovne (rozumej bude čistejšia a viac kontrolovaná), v ideálnom prípade dokonca jej stavbu úplne zastaviť.

Ako získať stanovisko: stanovisko sme pre Teba už pripravili a nájdeš ho na https://tinyurl.com/59ew9dcj . Stačí ho otvoriť a úplne v prvom riadku doplniť svoje údaje, následne uložiť ako PDF.

Ako poslať stanovisko: je to možné aj poštou, ale v súčasnej situácii odporúčame zasielať stanovisko elektronicky. Ak máš el. podpis na občianskom preukaze, postup je nasledovný:

 1. prihlásiš sa na www.slovensko.sk
 2. vpravo hore klikneš na správy
 3. vľavo hore "Nová správa" (veľké zelené tlačítko)
 4. kliknúť Všeobecné podanie
 5. v roletkovom menu môžeš napísať "ministerstvo životného", systém to dohľadá, kliknúť na to
 6. prejsť na službu
 7. nájdeš veľký rámček s nadpisom. Do oboch stačí skopírovať nadpis priloženého podania (Stanovisko k ....)
 8. pod tým pridáš prílohu (musí byť PDF) - po nahratí v tom istom riadku vľavo ju podpíšeš
 9. následne podpíšeš celé podanie (nad prílohou)
 10. odošleš podanie.

Hotovo. Oficiálne si zaslal/a svoje stanovisko k projektu. Nič z toho pre Teba ďalej nevyplýva, akurát budeš informovaný/á o prípadných novinkách v konaní a pomôžeš nám ostatným, ktorí na tom aktívne pracujeme.

Budeme samozrejme radi, ak sa Ti to podarí poslať a zanecháš nám o tom komentár :-)

Každá pomoc sa ráta a tieto veci sa bohužiaľ samé nevybavia.

Vopred ďakujeme.
Tím Šaľania proti spaľovniam


Tím Šaľania proti spaľovniamZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

 • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
 • Kontaktujte svojich priateľov
  1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
  2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
  3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...