ZA SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO - "Výzva slovenským občanom a politickým predstaviteľom"

Kontaktujte autora petície

Do textu výzvy sme pridali mená signatárov

2019-09-25 18:54:30

Akad.mal Viliam Hornáček, predseda  Združení slovenskej inteligencie KORENE

 

za Výbory združení slovenskej inteligencie a Radu osobností 

Dr.h.c.Doc. Ing. Július Binder – projektant a staviteľ

Ing.Július Handžárik - publicista, 

Prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc. – vysokoškolský pedagóg, 

PhDr. Viktor Timura, CSc. - filozof a kulturológ, 

Doc.JUDr. Ján Cuper - advokát 

 

za Maticu slovenskú jej správca a šéfredaktor Slovenských národných novín 

Mgr. Maroš Smolec

za Stálu Konferenciu Slovenskej Inteligencie Slovakia plus 

Doc. Ing. Ján Dudáš

za Slovenskú Asociáciu Novinárov jej podpredseda Ľudovít Števko

za OZ SLAVICA - Miloš Zverina

za OZ RASTIC - René Pavlík

za Združenie slovanskej vzájomnosti - Ing. Edita Dürrerová

za INFOVOJNU - Adrián Repčok

za Ústav dejín kresťanstva - ThDr. Ján Košiar

za  OZ SUVERENISTI - JUDr. Bruno Čanády 

doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. - historik 

PhDr. Martin Lacko, PhD. - historik, 

Mgr. Margaréta Vyšná - kulturologička, 

Mgr. Roman Michelko - politológ,

Mgr. Matej Mindár - novinár, 

Ing. Ladislav Nebus - technik, 

Rudolf Jurenka - predseda Odboru Mladej Matice Nitra

Mgr. Jozef Sivák, CSc. - filozof, 

MUDr. Eduard Hurta - stomatológ, 

Ing. Jozef Hečko - technik, 

Ing. Igor Serváček - podnikateľ, 

Mgr. art. Ľubica Končeková - výtvarníčka, 

Akad.mal. František Pohorelec - výtvarník a pedagóg

Ing. Branislav Čech - podnikateľ, 

Igor Jurečka - Občianska TV 

 

K signatárom sa pripojili: 

 

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský – lekár

Prof. Ing. Mgr. Jozef Husár - ekonóm

Doc. PhDr. František Škvrnda - politológ a VŠ pedagóg

JUDr. Anton Blaha - advokát a spisovateľ

Mgr. art. Juraj Sarvaš - herec, recitátor a VŠ pedagóg

Peter Rašla - vydavateľ 

MUDr. Martin Jančuška - lekár

Mons. Ján Formánek - kňaz

Ľudovít Šurina - lesník

Prof. Milan Stanislav Ďurica - historik 

Ján Sokol - arcibiskup metropolita

Prof. Jozef M. Rydlo - historik a spisovateľ

Juraj Vrábel

Eva Zelenayová - novinárka

Doc. Ján Vlnka – VŠ pedagóg

Mgr. Rafael Rafaj - politik a občiansky aktivista

Daniela Matovičová 

Arpád Matejka 

Jozef Maté 

Eva Matéová 

Miroslav Peháč 

Igor Sojka  

Rastislav Lehotský 

Peter Marček 

Viliam Baňák 

Peter Švec 

Jozef Šedovič 

Jozef Prokeš 

Pavol Lazar 

Miloš Rusňák 

Juraj Mezei 


Signatári iniciatívy „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“

Vážení priatelia - priaznivci a podporovatelia spolupráce národných síl!

2019-09-25 12:09:41

Jedinou správnou cestou k úspechu síl, ktoré chcú SLOVENSKÉ a nie cudzie SLOVENSKO je zmena pasivity na aktivitu a  spolupráca pod spoločným heslom "BRÁŇME SI VYBOJOVANÉ!" a jednotiacim programom a cieľom "ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!".

Všetci musíme podriadiť svoje osobné či stranícke "EGO" slovenským národnoštátnym záujmom a obetovať svoj čas, energiu a schopnosti pre našu národnú záchranu. Zapájajme do aktivít napĺňajúcich ciele našej VÝZVY každého, kto je ochotný pomôcť a kto nie je ochotný - toho presviedčajme! Ide predsa o nás všetkých, o celý náš národ a jeho štát. Ide doslova o všetko, čo sme v priebehu dejín ako národ vytvorili. IDE O NAŠU NÁRODNÚ BUDÚCNOSŤ!

Stretajme sa, spájajme  a vytvárajme skupiny, ktoré budú vplývať na mienku a postoje voličov, ale aj politických subjektov v nasledujúcich - pravdepodobne osudových - voľbách. Napojme sa na štruktúry Matice slovenskej, cirkevné štruktúry aj štruktúry politických subjektov. Vplývajme na svoje deti, vnukov, ale aj širokú rodinu, susedov, spolupracovníkov aj známych, aby sa zúčastnili volieb a dôveru dali iba tým, pre ktorých je prvoradý životný záujem slovenského národa a zvrchovanosť jeho štátu -súčasnej Slovenskej republiky!

Vplývajme na politické subjekty, aby dali na kandidátky morálne pevné, odborne fundované, národne jednoznačne vyprofilované a občiansky vyzreté a overené osobnosti. Oddeľme plevy od zrna a začnime s výchovou skutočne slovenských politikov, ktorí budú presadzovať záujmy tých občanov, ktorí ich volia a aj platia.

Cudziu pomoc či milosť ani zázraky nečakajme - ani sa na ne nespoliehajme !

PREVEZMIME ZODPOVEDNOSŤ DO VLASTNÝCH RÚK A KONAJME SI NÁRODNÉ AJ OBČIANSKE POVINNOSTI TAK, ABY SME MOHLI POVEDAŤ S ČISTÝM SVEDOMÍM,ŽE SME UROBILI VŠETKO, ČO BOLO A JE V NAŠICH SILÁCH!

VŽDY, KEĎ SA SLOVÁCI SPOJILI SPOLUPRÁCOU - VŽDY DOSIAHLI SVOJ VYTÝČENÝ CIEĽ! 

S úctou a povzbudením do ďalších bojov - v mene signatárov VÝZVY ZA SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO - Vás srdečne zdraví


Viliam Hornáček a KORENE

Viliam_Hornáček.jpg 


Signatári iniciatívy „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...