Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka)

Kontaktujte autora petície

Podpisy pod petíciu

2019-02-12 08:10:23

Poprosím všetkých hlasujúcich, aby uvádzali úplnú adresu trvalého bydliska a potvrdili link, ktorý príde na Vašu mailovú adresu. Je to podpis petície, inak bude Vaša podpora neplatná. Ďakujem. Michal Bizoň.


Michal Bizoň, Za cintorínom 1253/13, 020 01 Púchov, mobil: 0905 252 742Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook