Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka)

Petícia za zmenu hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s relaxačnou a oddychovou funkciou pre verejnosť. (Lesopark Ilonka) / Oznamy / Poďakovanie / Komentáre

No messages