Otvorená výzva predsedovi NRSR

Kontaktujte autora petície

Pre všetkých signatárov

2015-05-27 23:07:22

Dobrý deň,

 

chcel by som Vás pozvať na dnešnú udalosť, ktorú organizuje občianska aktivita SOS Bratislavský hrad, pod názvom NECHCEME GARÁŽE NA HRADE! (pohreb našich dejín) so začiatkom o 16:00 na pôde Bratislavského hradu. Opäť ide o veľa, preto Vás prosím o podporu tejto udalosti, ktorá môže dopomôcť k zmene, za ktorú ste sa svojim podpisom postavili aj Vy. V prípade záujmu o viac informácií posielam link. 

Dúfam, že opäť spojíme naše sily a zachránime pamiatky, ktoré siahajú až do 1. storočia pred Kristom a môžu byť zničené v krátkom čase len kvôli ľahostajnosti zo strany našich vládnych predstaviteľov.

Prajem pekný deň.

 

S pozdravom

 

Aktivisti prvej iniciatívy

 

PS: link pre záujemcov
https://www.facebook.com/events/667801383324291/


Maroš Gápa

Všetkým cteným signatárom

2015-04-21 21:36:55

Ctení signatári petície. Chcel by som Vás poprosiť ešte o jednu pomoc. Podporte, teda všetci, ktorým to okolnosti dovolia, túto šľachetnú akciu. Vstup je zdarma a je to naozaj na dobrú vec. Však národ, ktorý nemá vlastnú históriu, nemôže byť národm. Ani Bratislava bez hradu nemôže byť Bratislavou, akou ju poznáme.


Maroš Gápa

Otvorený list

2014-12-08 18:15:59

Vážení podporovatelia výzvy,

 

chceli by sme vás informovať o ďalšom priebehu našej iniciatívy za záchranu archeologických pamiatok na Bratislavskom hrade.

Dnes sme odovzdali otvorený list predsedovi NR SR kde ho žiadame, aby sa pokračovalo v začatom procese a aby inicioval zostavenie komisie, ktorá by dôkladne preskúmala súčasný stav a zhodnotila správnosť projektu záchrany a prezentácie ako aj ďalšej výstavby podzemných garáží. Konečne by tak nastal normálny stav informovania verejnosti a transparentného a demokratického rozhodovania o našom kultúrnom dedičstve. 

 

Celé znenie otvoreného listu:

 

Otvorený list predsedovi NR SR

 

 

Predseda NR SR

Ing. Peter Pellegrini

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

 

 

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky !

Po otvorenej výzve z 24.11.2014, ktorá v priebehu 14 dní dosiahla okolo 7000 podporovateľov, ako aj po protestnej manifestácii uskutočnenej 3.12.2014, Vás opätovne chceme osloviť a vyzvať na demokratickejší dialóg, ako to bolo doposiaľ.

Vo výzve sme Vás žiadali, aby bola vytvorená zvláštna komisia, v ktorej budú mať zastúpenie občianski aktivisti, odborníci z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, Krajského pamiatkového úradu ako aj študenti histórie, archeológie a príbuzných odborov. Toto je základná a nevyhnutná požiadavka, aby sa podnikli tie najsprávnejšie kroky na záchranu a prezentáciu unikátnych archeologických pamiatok z čias Rímskej ríše ohrozených výstavbou garáží v areáli Bratislavského hradu. Stotožňujeme sa s názorom významného slovenského historika a archeológa Bela Pollu, ktorý má tiež podiel na súčasnej podobe hradu, že zem je „kniha, čo sa otvára len raz“. Každý detail, ktorý teraz zanikne, môže byť v budúcnosti dôležitý. Len komplexný pohľad na danú problematiku, pluralita názorov, rôznorodosť a dialóg môže priniesť to najlepšie riešenie.

Oceňujeme Váš promptný prístup, keď ste nás hneď po protestnej manifestácii pozvali do NR SR a predstavili súčasný projekt výstavby garáží a prezentácie archeologických pamiatok. Tento krok považujeme za správny, ale len ako prvý, lebo skutočný dialóg ešte nezačal. Domnievame sa, že takáto prezentácia projektu mala byť uskutočnená podstatne skôr, ale čo je najhlavnejšie, mala byť predstavená širokej odbornej ako aj občianskej verejnosti.

Preto Vás opätovne žiadame, aby ste iniciovali vytvorenie navrhovanej a širokospektrálnej komisie, ktorá by projekt posúdila a pripomienkovala. Zároveň by mala možnosť navrhovať opatrenia vedúce k optimálnej záchrane uvedených pamiatok pred zničením, ako aj k ich sprístupneniu verejnosti v rámci znovu obnoveného hradného areálu. Sme pripravení pomôcť v zostavení takejto komisie a navrhnúť expertov z radov odbornej a občianskej verejnosti. 

Vážený pán predseda,

veríme, že chápete naliehavosť a závažnosť nastoleného problému doterajšej absencie dialógu, spochybnenej dôvery občanov a odborníkov, ktorí nemali možnosť zoznámiť sa s navrhnutými riešeniami. Očakávame, že takto demokraticky zostavená komisia začne pracovať čo najskôr, aby sa objavené pamiatky správne zakonzervovali a dôstojne prezentovali širokej verejnosti.

 

V Bratislave, dňa 8. decembra 2014

 

Koordinátori výzvy:

Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., archeologička

Prof. PhDr. Martin Homza, PhD., historik, FF UK Bratislava

Doc. Pavol Matula, PhD., historik, PdF UK Bratislava

Ing. Matej Vagač, nezávislý aktivista Bratislava otvorene

Tomáš Tkáčik, študent, UK Bratislava

 

Maroš Gápa, študent, UK Bratislava


Maroš Gápa

Pozvánka na míting

2014-12-01 10:48:29

Vážení podporovatelia výzvy,

 

v prvom rade sa Vám chceme poďakovať za obrovskú podporu, ktorú ste vyjadrili aj svojim podpisom pod výzvu za záchranu archeologických pamiatok na Bratislavskom hrade.

Viac ako 6000 podpisov za týždeň je množstvo, ktoré prekvapilo a zároveň potešilo aj nás, lebo sme zistili, že veľkému množstvu občanov záleží na ich histórii a kultúre.

V pondelok 1.12.2014 sme odovzdali túto výzvu v kancelárii predsedu NR SR. Veríme, že si túto výzvu prečíta a zareaguje promptne a rýchlo, aby sa historické pamiatky nezničili a zároveň sprístupnili širokej verejnosti.

 

Okrem toho Vás všetkých chceme pozvať na podpornú manifestáciu za naše požiadavky, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2014 (streda) o 17:00 hod. pred Národnou Radou  na Zámockej ulici pri hradnom múre.

 

Pôjde o pokojné, kultivované a nekonfrontačné protestné zhromaždenie občanov nespokojných s výstavbou garáží v hradnom areáli, ktorá ohrozuje unikátne archeologické pamiatky z čias Rímskej ríše. Pretože ide o najstaršie murované stavby v strednej Európe (staršie ako slávne neďaleké rakúske Carnuntum) stavané antickou technikou a vysoko oceňovaných domácimi aj zahraničnými odborníkmi, je cieľom protestu vyjadriť nesúhlas s plánovaným zasypaním časti pamiatok či ich premiestňovaním. Zhromaždenie sa naopak chce zasadzovať za ich rekonštrukciu a sprístupnenie širokej odbornej aj laickej verejnosti.

Prosíme, príďte podporiť tieto požiadavky aj osobne a pošlite túto správu aj svojim známym. Ďakujeme.

 

Koordinátori výzvy:   

Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., archeologička

Prof. PhDr. Martin Homza, PhD., historik, FF UK Bratislava

Doc. Pavol Matula, PhD., historik, PdF UK Bratislava

Ing. Matej Vagač, nezávislý aktivista Bratislava otvorene

Tomáš Tkáčik, študent, UK Bratislava

Maroš Gápa, študent, UK Bratislava

 

 

 

 

PS: na podporu výzvy a účasti na manifestácii sme zriadili stránku na FB:  https://www.facebook.com/events/331917456992909/?fref=ts


Maroš GápaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.