ZRUŠENIE MATURÍT 2022

Vážený Pán minister školstva,

Formou tejto petície Vás opäť žiadame v mene študentov 4. ročníka stredných škôl a písomne žiadame, aby ste zvážili zrušenie maturít (ako tomu bolo v roku 2020 aj 2021).

 

Nebudeme klamať, myslíme si, že maturity formou priemeru známok majú oveľa vyššiu efektivitu ako aktuálne maturity a malo by to tak byť nastálo. Študenti sa tak budú snažiť po celú dobu svojho štúdia, nie dva týždne pred maturitami.

Zároveň, voči aktuálnej stále neutíchajúcej Covid situácii by bolo pre nás najideálnejšie zaviesť aritmetický priemer známok. V roku 2020 sme prešli na online vyučovanie 09.03.2020 a do škôl sme sa mohli vrátiť 12.06.2020 (3 mesiace, presne 95 dní). Ďalši školský rok to nebolo diametrálne odlišné, keďže od 14.10.2020 do 10.05.2021 (7 mesiacov, presne 157 dní) boli študenti opäť na online spôsobe vyučovania. Dokopy sme mali online vyučovanie približne 252 dní. Je to teda viac, ako jeden školský rok ak odrátane prázdniny. Termíny máme priamo z Edupage aplikácie, teda priamo pokyny zo školy. 

Jednoducho, vzhľadom na momentálny stav v našej krajine spojený s pandémiou koronavírusu (COVID-19) nie sme dostatočne pripravení predstúpiť pred maturitnú skúšku hneď z niekoľkých dôvodov. Tuto sú názory a odpovede študentov z rôznych škôl, poprípade aj ich rodičov.


- on-line vyučovanie nám nedalo dostatočne vzdelanie. Musíme dobiehať veľa zameškaného učiva a čim ďalej tým viac sa učivo kopí. Dobiehame učivo minulých rokov, a zároveň sa snažíme pripravovať na maturitné skúšky čo je pre nás náročné.

- celá táto situácia je stresujúca a chaotická pre nás študentov. Sme zmätení, máme chaos v učive. Je to úplne iné ako učenie sa naživo. Mávame problémy s internetovým pripojením.

- dištančný spôsob výučby nikdy nenahradí priamy kontakt žiaka s učiteľom v škole.

- niektorí učitelia na online vyučovanie kašlú, nedali nám potrebné vedomosti. Namiesto učenia sa rozprávali s ostatnými žiakmi o súkromných veciach.

- mnohí žiaci ani nemali možnosť online hodín, len dostali učivo a termín testu a všetko si museli prebrať sami (pritom učiteľom platy bežali...)

- najpodstatnejšie veci na maturity a celkovo hlavné učivo sa preberá hlavne v 2. a 3. ročníku. Túto možnosť sme my však nemali plnohodnotnú. Zároveň, nikto nevie, ako to bude v následujúcom školskom roku.

- Vo štvrtom ročníku sa učivo prevažne opakuje. No my nenáme čo opakovať, keďže vyše roka sme nemali ani maturitný predmet v podobe online hodín...Množstvo vedomosti nám už chýba teraz, na akúkoľvek redukciu učiva alebo jeho dobiehanie na maturity, je už teraz priveľmi neskoro.
Vzhľadom na tieto dôvody, nemôžeme podať 100 percentný výsledok na maturitnej skúške.
Boli by sme radi, ak by ste uznali, že tento systém vyučovania je pre nás maturantov maturujúcich v roku 2022 veľmi nedostatočný a neefektívny, a že nie sme vôbec pripravení predstúpiť pred maturitnú komisiu.

Prosíme Vás, aby ste prijali našu žiadosť a pochopili našu momentálnu situáciu, v ktorej sme sa ocitli.

Ďakujeme,

maturanti 2022 z instagramového prifilu @maturity_2022 . 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Maturity_2022 bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...