Zrušenie maturitnej skúšky 2021

Vážený Pán minister školstva,

Formou tejto petície Vás opäť žiadame v mene žiakov 4. ročníka stredných škôl a písomne prosím a zároveň žiadam, aby ste zvážili zrušenie maturít (tak ako aj v roku 2020).
Už teraz v momentálnej situácii si logicky myslíme, že prichádza do úvahy táto možnosť maturít, formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia.
V tejto momentálne situácií by to bolo pre nás najideálnejšie spraviť aritmetický priemer. Zároveň nám to príde veľmi fér voči nám, keďže minuloroční maturanti mohli v poriadku maturovať no pre nás to je problém keďže máme veľa nedobratého a nevyvetveného učiva. Nemyslíme si že naša maturitná známka závisí od jednej skúšky ale od celkového štúdia (4 roky) takže si nemyslíme, že by pomocou aritmetického priemeru zmaturovalo kopu hlupákov. Tí ktorí by mali aritmeticky priemer - 4,5,by prepadli.. pretože takýmto ľudom by nevyšla logicky ani maturita. V skratke- spravil by sa aritmeticky priemer, no známka by sa nezaokrúhľovala ako minuli rok nahor/nadol (alebo ako to bolo neviem)...
Jednoducho, vzhľadom na momentálny stav v našej krajine spojený s pandémiou koronavírusu (COVID-19) nie sme dostatočne pripravení predstúpiť pred maturitnú skúšku hneď z niekoľkých dôvodov. Tuto sú názory a odpovede študentov z rôznych škôl, poprípade aj ich rodičov.

- Maturanti roku 2020 mali byť už v marci pripravení na maturitné skúšky, no napriek tomu, nematurovali. Tohtoročný štvrtáci tým pádom prišli o najdôležitejší výklad učiva určený na maturity.

-Zvyšuje sa počet nakazených a aj hospitalizovaných omnoho rekordnejšie ako v roku 2020.

- on-line vyučovanie nám nedalo dostatočne vzdelanie. Musíme dobiehať veľa zameškaného učiva a čim ďalej tým viac sa učivo kopí. Dobiehame učivo minulého roka, a zároveň sa snažíme pripravovať na maturitné skúšky čo je pre nás náročné.

- celá táto situácia je stresujúca a chaotická pre nás študentov. Sme zmätení, máme chaos v učive. Je to úplne iné ako učenie sa naživo. Mávame problémy s internetovým pripojením.

- dištančný spôsob výučby nikdy nenahradí priamy kontakt žiaka s učiteľom v škole.
- niektorí učitelia na online vyučovanie kašlú
- sú učitelia, ktorí neučia, mnohí sa spoliehajú na internet a iba dávajú testy.
- učiteľ často zadá úlohu, ktorej látku nevysvetlil a čaká, že sa žiak si nájde učivo na internete a pochopí ho sám.

- celé vyučovanie v tomto školskom roku je z podstatnej časti len samoštúdiom (čo je nemysliteľné, keďže táto forma štúdia sa až robí na vysokej škole)

- najpodstatnejšie veci na maturity sa žiaci učia v 2. polroku 3 ročníka, zároveň aj vo 4 ročníku. A nie je to len opakovanie vedomostí. Sú to aj nové, dôležité veci pre maturity.
Táto priama výuka a priamy kontakt žiaka s učiteľom počas online vyučovania úplne absentuje.
- teraz po otvorení stredných škôl koncových ročníkov sme hned po vstupe do školi boli len učiteľmi skúšaní a vôbec nás nepripavovali na maturity.

- je absolútne nemožné aby žiak takto mizerne pripravený vôbec pristupoval k maturitným skúškam ! Minulý rok ste žiakom odpustili Maturity potom, čo sa 1,5 mesiaca neučili.
Teraz sa už študenti neučia 8 mesiacov a majú ísť na maturitnú skúšku. Z pohľadu z veľkej časti študentov a ich rodičov je to nemysliteľné.
- niektorí učitelia sú natoľko nezodpovední, že nám neposlali učebný materiál aj po tom, čo sme ich kontaktovali. Následne nás z toho aj napriek tomu skúšali.


Množstvo vedomosti nám už chýba teraz, na akúkoľvek redukciu učiva alebo jeho dobiehanie na maturity, je už teraz priveľmi neskoro.
Vzhľadom na tieto dôvody, nemôžeme podať 100 percentný výsledok na maturitnej skúške.
Boli by sme radi, ak by ste uznali, že tento systém vyučovania je pre nás maturantov maturujúcich v roku 2021 veľmi nedostatočný a neefektívny, a že nie sme vôbec pripravení predstúpiť pred maturitnú komisiu.

Prosíme Vás, aby ste prijali našu žiadosť a pochopili našu momentálnu situáciu, v ktorej sme sa ocitli.

Ďakujem.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Študenti bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...