Zrušenie maturitnej skúšky 2021

POZOR: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE SI PROSÍM SKONTROLUJTE VAŠE MAILOVÉ SCHRÁNKY

 

Vážený Pán minister školstva,

 

Formou tejto petície Vás v mene žiakov 3. ročníka stredných škôl (žiakov 4. ročníka hotelovej akadémie a žiakov 4. ročníka na 5-ročných gymnáziách) písomne prosím a zároveň žiadam, aby ste zvážili zrušenie maturitných skúšok v školskom roku 2021 rovnako, ako maturantom v tomto školskom roku 2020. Vzhľadom na momentálny stav v našej krajine spojený s pandémiou koronavírusu (COVID-19) nie sme dostatočne pripravení predstúpiť pred maturitnú skúšku.

Nakoľko sa povinne zatvorili všetky stredné školy, naše vyučovanie bolo obmedzené na úplné minimum. Vo väčšine prípadov sa niektoré predmety vôbec nevyučujú.
Predmety, ktoré sa vyučujú vo forme online vyučovania cez platformu ako napriklad Microsoft Teams, sú vysvetlené rýchlo a s minimálnou efektivitou. Mnohé z týchto predmetov sa vyučujú jeden, maximálne dvakrát za týždeň, čo je v porovnaní s klasickým vyučovaním pre naše vedomosti nepostačujúce.
Písomné skúšky sú oznamované chaoticky a k viacerým informáciam (pracovné listy, prezentácie) nemá každý študent vždy prístup. Ako príklad uvediem niektorých pedagógov, ktorí použivajú programy na tvorbu úloh nekompatibilné s bežnými programami ako napr. Microsoft Word, Powerpoint, v tom prípade je študijný dokument nečítateľný. 

Vzhľadom k tomu, že samotný školský systém, za čias bez pandémie, bol sám o sebe nie zrovná dobre nastavený, preto nám, ako budúcim maturantov, sa vznikom súčasnej situácie ešte viac zhoršil. Na základe tejto skutočnosti, to budeme mať naozaj ťažké. Prosíme vás, aby ste prihliadli aj na tento fakt.

Preto my žiaci 3. ročníka stredných škôl vyjadrujeme obavu, že všetko učivo, ktoré sme tento polrok nestihli dostatočne prebrať sa vtlačí do učiva 4. ročníka, prípadne na jeho doučenie nezostane čas, čo bude mať negatívny vplyv na výsledok maturitných skúšok.
Taktiež je potrebné brať ohľad na žiakov so zdravotnými problémami, ktorí pre ne absolvujú individuálnu formu štúdia.

Ďalším problémom je, že pre neštandardnú situáciu naši pedagógovia často nereagujú na maily, v prípadnych otázkach na učivo nestíhajú odpisovať alebo včas odkontrolovať úlohy, ktoré nám zadali.


Boli by sme radi, ak by ste uznali, že tento systém vyučovania je pre nás maturantov maturujúcich v roku 2021 veľmi nedostatočný.

Prosíme Vás, aby ste prijali našu žiadosť a pochopili našu momentálnu situáciu, v ktorej sme sa ocitli.

Ďakujem.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Študenti na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook