Zmena spôsobu výpočtu platov poslancov v závislosti na minimálnej mzde alebo životnom minime

My, podpísaný občania,

protestujeme proti svojvoľnému zvyšovaniu platov poslancov a žiadame zmenu spôsobu vypočítavanie ich platov, naviazaním platu na minimálnu mzdu alebo životné minimum nás, občanov.

Zároveň žiadame:

- zrušenie poslaneckých platových výnimiek
- zrušenie nezdanených príplatkov
- zrovnoprávnenie zdaňovania ich platov s radovými občanmi


Martin Bystriansky    Kontaktujte autora petície


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Skontrolujte si doručené správy (aj priečinok so spamom).
Facebook