ZLATÝ DEZOLÉ BZUČIAK

My dolupodpísaní, žiadame admina ADOLFA HULIAKA, aby zo skupiny H v Majstrovstvách FB dezolé postúpila celá skupina, do finále.


Signatári zo FB stránky SLOVENSKO PROTI DEZOLÁTOM    Kontaktujte autora petície