Žiadame ODBORNÍKOV V KOMISIÁCH martinského zastupiteľstva

My, dolu podpísaní občania mesta Martin, požadujeme, aby členmi komisií mestského zastupiteľstva v Martine boli aj ODBORNÍCI a VEREJNOSŤ.

Stanoviská komisií majú byť postavené na odbornosti jej členov. Nie na základe politických objednávok tých istých poslancov, ktorí ich potom v zastupiteľstve aj schvaľujú.

Komisie sú poradnými orgánmi zastupiteľstva, vydávajú dôležité STANOVISKÁ, ODPORÚČANIA a INICIATÍVNE NÁVRHY k materiálom, o ktorých rokujú a hlasujú poslanci mestského zastupiteľstva.

Preto žiadame, aby POLOVICU členov komisií tvorili ODBORNÍCI Z DANEJ OBLASTI.

Chceme komisie, ktorých zloženie bude garantom ODBORNOSTI, a do procesu prípravy a schvaľovania materiálov mestským zastupiteľstvom prinesie ZDRAVÚ, OTVORENÚ a ODBORNÚ DISKUSIU, VECNÚ ARGUMENTÁCIU a KRITICKÉ MYSLENIE.

Zároveň žiadame, aby zasadnutia komisií boli VEREJNÉ. Automaticky a bez akéhokoľvek ďalšieho schvaľovania. Žiadame, aby boli vždy minimálne v trojdňovom predstihu ZVEREJNENÉ termíny a miesta zasadnutia komisií, program zasadnutia a plné znenie materiálov, ktoré budú komisie prejednávať. Žiadame, aby všetky komisie zverejňovali TRANSPARENTNÉ ZÁPISNICE, z ktorých je zrejmé, čo bolo prejednávané, aké pripomienky a námietky odzneli a hlasovanie každého jedného člena komisie.

Akým prínosom sú stanoviská, návrhy a odporúčania, ktoré sami sebe dávajú tí istí poslanci, či zamestnanci mesta? Alebo keď sa na nich podieľajú tí, ktorých by mesto, jeho zastupiteľstvo a komisie mali skôr kontrolovať?

Fungovanie komisií v podobe ako to bolo doteraz, kedy až 81% (76 z 94) tvoria poslanci a zamestnanci mesta stráca reálny význam. Zo zvyšných 18 miest sú ďalší 4 bývalí poslanci. A ďalší 4 členovia sú z organizácií, ktoré sú finančne napojené na rozpočet mesta, či poplatky od jeho obyvateľov (Brantner Fatra, Turiec a.s., Senior Martin, STEFE a Zväz výrobcov tepla), a sú teda v príkrom KONFLIKTE ZÁUJMOV a ich pôsobenie by malo byť skôr definované ako regulovaný LOBING (v prípade potreby si ich komisia môže prizvať na rokovanie, ale kto vysvetlí prečo sú stálymi členmi?). 

Preto žiadame, aby v jednej v komisii mohol byť iba jeden poslanec z toho istého poslaneckého klubu. Zároveň požadujeme, aby komisie, ktoré majú kontrolný charakter viedli opoziční poslanci, podobne ako je to pri výboroch v Národnej rade. Požadujeme, aby každý člen komisie mal zverejnené svoje aktuálne zamestnanie,  krátky profesný životopis a politickú príslušnosť. Máme právo vedieť, aké skúsenosti a výsledky, či politické krytie majú za sebou tí, ktorí výraznou mierou ovplyvňujú a smerujú rozhodovanie nášho zastupiteľstva, narábanie s rozpočtom a majetkom mesta.
Trváme na tom, aby členovia komisií z radov odbornej verejnosti prešli niektorým z vhodných výberových procesov ako je to v niektorých iných slovenských samosprávach (napr. Trnavský samosprávny kraj, Piešťany, Trnava, Žilina, Svit a ďalšie).

Chceme žiť v modernom a otvorenom meste, kde je na prvom mieste vždy VEREJNÝ ZÁUJEM, čoho neodmysliteľnou súčasťou sú komisie, ktoré budú garantovať skutočnú ODBORNOSŤ, OTVORENOSŤ a NESTRANNOSŤ.

 


Jozef Petráš    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jozef Petráš na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...