PETÍCIA proti realizácii investičného zámeru ,,Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou", navrhovateľa IRON RECYCLING, a. s., Vranov nad Topľou v priemyselnom parku Ferovo Vranov

PETÍCIA

proti realizácii investičného zámeru „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“, navrhovateľa IRON RECYCLING, a. s., Vranov nad Topľou v priemyselnom parku Ferovo Vranov nad Topľou pre tých, ktorí túto PETÍCIU chcú podpísať a doposiaľ ju nepodpísali v papierovej podobe.

Vyjadrujeme svoj nesúhlas s realizáciou tohto zámeru, ako aj s akýmkoľvek zhromažďovaním a spracovávaním nebezpečného odpadu v blízkosti obytnej zástavby - osobitne jaslí, materskej a základných škôl. Obávame sa vážnych následkov na životné prostredie - znečistenie ovzdušia, pôdy, podzemných vôd, hluku ako aj následkov na zdravie obyvateľstva.

Žiadame, aby sa zastavil resp. aby Ministerstvo životného prostredia SR neodporúčalo proces schvaľovania  prevádzky zariadenia „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“, navrhovateľa IRON RECYCLING, a. s. Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou.

Petícia je adresovaná Mestu Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou  

Petičný výbor:

RNDr. Gabriela Bradovková, Mlynská 1441/9, Vranov nad Topľou, predseda

Mgr. Emília Antolíková, Bernolákova 1077, Vranov nad Topľou, člen

MVDr. Igor Pribula, M.R. Štefánika 217/191, Vranov nad Topľou, člen

Ing. Igor Čačko, Hviezdoslavova 194, Vranov nad Topľou, člen

Mgr. Lucia Mišková, Okulka 15/22, Vranov nad Topľou, člen

Ing. Martin Buzáš, Sídlisko II. 1217/44, Vranov nad Topľou, člen

Ing. Martin Fiala, Na Hrunku 2701/85 C, Vranov nad Topľou, člen


RNDr. Gabriela Bradovková    Kontaktujte autora petície