Zastavte uzurpovanie na ŠD1

Táto petícia je vytvorená kvôli správe ktorá sa šíri na ŠD1 zo strany vedenia.
Emailová správa:

Dobrý deň,dňa 7.9.2023 Vám bol v ais2 vygenerovaný poplatok za nezistené škody.Poplatok je potrebné zaplatiť prevodom do 15 dní od dnešného dňa. Informáciu o platbe máte aj v prílohe 

Názov účtu:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Banka:Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

BIC / SWIFT: SPSRSKBA

VS:XXXX

ŠS:ID študenta

  S pozdravom Ing. Katarína OrlíčkováVedúca ŠD1

 

Takéto vypytovanie penazí od študentov ktorý ľedva preživajú, už s aj tak vysokou cenou bývania, nieje len nemiestne ale aj nechutné.
Takéto oznámenie príde len s jednouduchým oznámením o popolatku za nezištné škody aj keď po minulé roky sme žili v nezariadených a rozbytých izbách.

 

Preto vás prosím aby ste podpísali túto petíciu a zastavili podobné zverstvá ktoré sa dejú na ŠD1.

 

 


Šimon Baranec    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Šimon Baranec na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...