Zapísanie skalickej mestskej reči do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Vítam iniciatívu a svojím podpisom potvrdzujem súhlas k zapísaniu skalickej mestskej
reči do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ide o výnimočný a svojou históriou pozoruhodný celoslovenský fenomén, ktorý by sme mali naďalej udržovať v našom povedomí a kultivovať. 
Vítám inicijatívu a svojím podpisem potvrzuju múj súhlas k zapísaňú skalickej mjeskej reči do Reprezentívného zeznamu nehmotného kultúrného ďeďictva Slovenska. Naša reč je víňimečná a svojú históriú celoslovenski pozoruhodná, mjeli bi sme si ju uchovat a s láskú sa ňu starat.


Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., Ing. Želmíra Macháčková    Kontaktujte autora petície