Zákaz komunistickej strany a jej symbolov.

Žiadame zakázať Komunisticku stranu slovenska, jej idey a znaky ako aj trestnoprávne stíhať ich propagátorov. Táto strana napriek dokázatelnému zlu ktore spôsobila slovenskemu narodu, zlu fyzickemu vďaka útrapám tisicov politických vezňov, tisícov obetí na životoch, zlu morálnemu vďaka desaťročiam rozvratu politckej a celospoločenského života a kultúry, zlu ekonomickému vďaka desaťročiam rozvratu ekonomických pomerov, rozkrádaniu súkromných majetkov a následne prívatizácii štátom nakradnutých majetkov ktoré trva dodnes, napriek tomu vsetkemu dokonca aj napriek zákonu č.  125/1996 Z.z. z 27. marca 1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systém, dodnes sa komunistické idey presadzujú v reálnom živote a čo je najhoršie aj v najvyššej politike Slovenskej republiky a jej silových orgánoch ako napr. justičná moc, dodnes sa bežne aj na najvyšších miestach klame o komunistických zločinoch ich a obetiach. Dokonca do dnesnej doby su politicky aktivne osoby ktoré komunistické idey presadzujú v praxi do bežného života a prostredníctvom najvyššej politiky aj znovu do zákonov Slovenskej republiky. Znovu hrozí riziko ovládnutia politickej moci na slovensku jedinou politickou stranou, zákony ako Ústava SR či volebný zakon sú v stave keď neumožňuju ľuďom až na pár vyvolených dotovaných dnešnými finančnými magnátmi ale v minulosti nepotrestanými zločincami z radov ŠtB a ich potomkov realne sa podieľať na formovaní, tvorbe a schvaľovaní zákonov a ich uplatňovaní v praxi.