Záchrana zdravotnej služby Firemedical v Humanitárnom centre Gabčíkovo

Vážený občania Slovenskej republiky.  

Prihováram sa prostredníctvom tejto petície na pomoc občianskemu združeniu Firemedical. Od 02.03.2022 poskytujeme zdravotnú službu v HC Gabčíkovo a do dnešného dňa štát, ani kompetentné ministerstvá, úrad vlády či prezidentský palác nereflektoval na naše e-maili, na systémové a finančné krytie zdravotnej služby. Za pomoci migračného úradu SR nám finančne vykryli zdravotnú službu  nadácia DirectReliefe a UNICEF. Do dnešného dňa sa štát nepodieľal na akejkoľvek pomoci. Migračný úrad aj napriek argumentáciám a nutnosti nenašli podporu u kompetentných. Tým pádom Firemedical o.z. musí obmedziť zdravotné služby v Humanitárnom Centre Gabčíkovo pre 1000 ľudí. Podpisom tejto petície súhlasíte s vytvorením sociálneho tlaku na kompetentných. Ide nám o spoločný záujem pomáhať a zabezpečiť zdravotnú službu v rozsahu, akým sme ju zabezpečovali počas predošlých mesiacov.

Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme.


Firemedical o.z.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Firemedical o.z. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...