Záblatie

PETÍCIA (Občianska petícia)

na podporu žiadosti o výpožičku KD Záblatie pre naše domáce Občianske združenie Naše  Záblatie, Záblatská 68/7, 91105 Trenčín, IČO : 50691953 a proti  výpožičke KD Záblatie - pre Dogma Divadlo, Nad tehelňou 2888/26 91101 Trenčín, IČO : 36118338.

Petičný výbor žiada o súhlas s výpožičkou KD Záblatie pre naše domáce Občianske združenie Naše  Záblatie, Záblatská 68/7, 91105 Trenčín, IČO : 50691953  a je proti výpožičke KD Záblatie - pre Dogma Divadlo, Nad tehelňou 2888/26 91101 Trenčín, IČO: 36118338.

Ako obyvatelia mestskej časti Záblatie vyjadrujeme NESÚHLAS s výpožičkou KD Záblatie Dogma Divadlo, Nad tehelňou 2888/26 91101 Trenčín, IČO: 36118338, nakoľko toto občianske združenie s našou mestskou časťou nemá nič spoločné, jej štatutári sa tu nenarodili a ani nevyrastali, ich pôsobenie bude rušivé a ich činnosť v našej časti nebude pre nás žiadnym prínosom, naopak máme pocit, že ich pôsobenie je nežiadúce, pre nás obyvateľov neprijateľné.

Táto výpožička by mala negatívne dôsledky na činnosť a potreby obyvateľov mestskej časti Záblatie.

Kultúrny dom v Záblatí je pre nás miestnych obyvateľov jediným miestom, kde sa môžeme stretávať, kde môžeme robiť oslavy, kary a rôzne akcie.   V kultúrnom dome sa konajú nácviky DFS Rozmarínček a FS Rozmarín, budeme usporadúvať Mikuláša, Vianočné pásmo, Štefanskú zábavu, Fašiangy, Veľkonočnú výstavu Vítanie jari a zábavu, Jurské a Jánske spevy, budeme usporadúvať výstavy a prednášky, koncerty a folklórne pásma, atď.  

V kultúrnom dome by sme chceli organizovať vlastnú činnosť pre našich obyvateľov a v žiadnom prípade nesúhlasíme, aby dostali kultúrny dom v Záblatí do „rúk“ ľudia, čo s našou mestskou časťou NIČ nemajú spoločné.  

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR) svojim podpisom vyjadrujem súhlas so správou, evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov petičnému výboru za účelom podania tejto petície.

Veríme, že je pre Vás dôležitý názor občanov mestskej časti Záblatie a pri rozhodovaní náš názor budete brať do úvahy.    

Petičný výbor:

1.     Mgr. et Mgr Naďa Lorencová, Záblatská 587/7A, 911 06 Trenčín

2.     Lucia Hlavatá, Ku kyselke 70, 911 06  Trenčín

3.     František Lorenc, Bavlnárska 314/8, 911 05 Trenčín

4.     Ing. Mgr. Martina Hercová, Ku kyselke 558/100, 911 06  Trenčín

5.     Mgr. Bc. Zdenko Čakloš, Ku kyselke 352/1, 911 06  Trenčín

6.     Andrea Brabcová, Záblatská 110F, 911 06  Trenčín  

 

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej moci: Mgr. et Mgr Naďa Lorencová, Záblatská 587/7A, 911 06 Trenčín, mail: nada.lorencova@gmail.com


Naďa Lorencová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Naďa Lorencová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook