Zabezpečenie budúcnosti Národného parku Malá Fatra

"Filip Kuffa a Richard Takáč vyjadrili svoj zámer zrušiť Národný park Malá Fatra. Alternatívou bude predefinovanie na prírodný park, v ktorom bude platiť nižší stupeň ochrany." (https://www.ta3.com/clanok/912358/narodnemu-parku-mala-fatra-hrozi-zrusenie-kompetentni-navrhuju-taketo-riesenie

V roku 1988 bola CHKO Malá Fatra nariadením vlády SSR č. 24 z 18.1.1988 prekategorizovaná na NÁRODNÝ PARK.

Mgr. Andrej Adásek, MSc. ako iniciátor tejto petície a nižšie podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame zabezpečiť budúcnosť Národného parku Malá Fatra.


Mgr. Andrej Adásek, MSc.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Andrej Adásek, MSc. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...