Zabezpečenie budúcnosti Národného parku Malá Fatra

"Filip Kuffa a Richard Takáč vyjadrili svoj zámer zrušiť Národný park Malá Fatra. Alternatívou bude predefinovanie na prírodný park, v ktorom bude platiť nižší stupeň ochrany." (https://www.ta3.com/clanok/912358/narodnemu-parku-mala-fatra-hrozi-zrusenie-kompetentni-navrhuju-taketo-riesenie

V roku 1988 bola CHKO Malá Fatra nariadením vlády SSR č. 24 z 18.1.1988 prekategorizovaná na NÁRODNÝ PARK.

Mgr. Andrej Adásek, MSc. ako iniciátor tejto petície a nižšie podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame zabezpečiť budúcnosť Národného parku Malá Fatra.


Mgr. Andrej Adásek, MSc.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Andrej Adásek, MSc. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...