Petícia za zvýšenie HDP na výstavbu cestnej infraštruktúry (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I.triedy) z 0,8 % na 1,3 % HDP

My, občania Slovenskej republiky,

vyzývame Vládu Slovenskej republiky a následne aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri návrhu rozpočtu na rok 2022 a jej následnom schvaľovaní odsúhlasili zvýšenie limitu výdavkov štátu na výstavbu cestnej infraštruktúry (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I.triedy), ktorý je aktuálne nastavený na 0,8 percenta, na limit vo výške 1,1 – 1,3 percent HDP.

 


Odôvodnenie:

My, občania Slovenskej republiky,

vyzývame Vládu Slovenskej republiky a následne aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri návrhu rozpočtu na rok 2022 a jej následnom schvaľovaní odsúhlasili zvýšenie limitu výdavkov štátu na výstavbu cestnej infraštruktúry (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I.triedy), ktorý je aktuálne nastavený na 0,8 percenta, čo je ročne len cca 750 miliónov v kombinácii s eurofondami, na limit vo výške 1,1 – 1,3 percent HDP.

Slovenská republika každý rok vydáva na výstavbu cestnej infraštruktúry spomedzi krajín konvergujúcich krajín EÚ najmenej finančných prostriedkov. Konvergujúce krajiny EÚ (EÚ12) investovali medzi rokmi 2005 a 2017 do cestnej infraštruktúry v priemere 1,11 % HDP, pričom priemer Slovenska za toto obdobie bolo len 0,82% HDP. Do výstavby cestnej infraštruktúry v rokoch 2011-2019 sa investovalo v priemere len 0,76% HDP.

Aj preto je napredovanie budovania kompletnej siete rýchlostných sieť a diaľnic veľmi pomalé oproti iným európskym krajinám. Na hustotu diaľničnej siete Rakúska je potrebné vybudovať do 300km diaľnic a rýchlostných ciest. Na vybudovanie kompletnej plánovanej siete na Slovensku je potrebné vybudovať cez 1000km diaľnic a rýchlostných ciest. A to ešte nerátame cesty 1.triedy, ktoré sú taktiež veľakrát v zlom stave, potrebujú rozšírenie, či aspoň vybudovanie obchvatom jednotlivých miest.

Samotné Ministerstvo dopravy a výstavby SR priznáva, že pri súčasne nastavenom limite výdavkov štátu vo výške 0,8% HDP budú môcť začať stavať len prvých 20 projektov z dokumentu Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry, kde daných úsekov je 100, pričom neobsahuje ďalšie tzv. nehodnotené úseky ciest zaradené už do harmonogramu, ktoré sú v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa, či ide o obchvaty veľkých miest a úseky TEN-T core.

Zvýšením limitu výdavkov na výstavbu cestnej infraštruktúry, aktuálne nastaveného na 0,8 percent, na 1,1 – 1,3 % HDP by mohlo ísť do prípravy a výstavby nie 20 úsekov z priorít výstavby cestnej infraštruktúry, ale až do polovice všetkých úsekov, čo je cca do 50 úsekov.

Každý región na Slovensku, či je to východ Slovenska (Šariš, Spiš, Abov, Zemplín), či je to sever Slovenska (Liptov, Kysuce, Orava, Turiec, Považie), ako aj juh Slovenska (Gemer, Novohrad, Hont, Tekov, Podunajsko) má byť prioritou pre Vládu SR a poslancov NR SR. Regióny môžu začať žiť a hospodársky sa rozvíjať len vtedy, keď budú mať dostatočnú dopravnú infraštruktúru, ktorá je prvotnou podmienkou pre viacerých investorov, aby prišli do daných regiónov, postavili tu fabriky a dali ľuďom prácu. Je to jediný spôsob, ako vrátiť následne ľudí domov k rodinám, spojiť deti s rodičmi.

Vždy, keď niekde nastala hospodárska kríza, krajina štartovala svoju ekonomiku práve veľkými investíciami do stavebného priemyslu. Poďme po ére Covidu a menšej stagnácii aj európskej a slovenskej ekonomiky ju naštartovať investíciami do veľkých stavebných projektov, akými je výstavba cestnej infraštruktúry na Slovensku, novými pracovnými príležitosťami a možnosťou zahraničných investorov prísť do našej krajiny, dať prácu našim ľuďom čo najbližšie ich skutočnému domovu, zvýšiť konkurenčné prostredie a tým aj mzdy ľudí. Stavebníctvo je tiež jedným z najväčších spotrebiteľov medziproduktov (suroviny, chemikálie, elektrické a elektronické zariadenia atď.) a súvisiacich služieb. Vzhľadom na jeho hospodársky význam môže výkonnosť sektora stavebníctva zásadne ovplyvniť rozvoj celého hospodárstva.


Občianske združenie "Náš Prešov"    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občianske združenie "Náš Prešov" na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...