ZA ZACHOVANIE SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V HLINÍKU NAD HRONOM

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame starostu a Obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom o zachovanie Súkromnej základnej umeleckej školy (ďalej SZUŠ) v budove na ulici Kamenárska 209 v Hliníku nad Hronom.  

Nesúhlasíme s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Hliníku nad Hronom z dňa 13. 08. 2020 o vypovedaní nájomnej zmluvy pre SZUŠ s trojmesačnou výpovednou lehotou a s vysťahovaním SZUŠ z budovy na ulici Kamenárskej 209 v Hliníku n/H, čím zanikne umelecké školstvo v obci.   Žiadame starostu a Obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom:  

 1. aby vyučovanie na SZUŠ v Hliníku nad Hronom bolo zachované v budove na ulici Kamenárska 209 v Hliníku nad Hronom,  
 2. aby deti z obce Hliník nad Hronom ako aj z priľahlých obcí navštevujúce Základnú školu v Hliníku nad Hronom mali možnosť umelecky sa vzdelávať a rozvíjať svoje talenty priamo v obci Hliník nad Hronom v SZUŠ bez potreby ďalšieho cestovania do okolitých miest,  
 3. aby brali pri svojich rozhodnutiach o SZUŠ v Hliníku nad Hronom do úvahy zhoršenú finančnú i časovú situáciu v rodinách, ktoré si častokrát nemôžu dovoliť drahšie vzdelávanie na umeleckých školách v iných mestách, ani rozvoz svojich detí za umeleckým vzdelávaním. Bez SZUŠ v Hliníku nad Hronom vyrastú v obci generácie detí a mládeže bez plnohodnotnej náplne svojho voľného času, čo sa v budúcnosti môže negatívne prejaviť na ich správaní a hodnotovom rebríčku.  

Považujeme za nesmierne dôležité, aby deti a mládež mali možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas, mali zabezpečený individuálny prístup a ich vzdelávanie v umeleckých smeroch bolo zabezpečené odborne s následným výstupným hodnotením (absolventské skúšky a ročníkové vysvedčenia). Mnohí bývalí žiaci SZUŠ v Hliníku nad Hronom sa v súčasnosti venujú umeniu profesionálne, čo by bez predchádzajúceho štúdia na SZUŠ nebolo možné.  

Želáme si, aby sa kultúra a umenie v obci Hliník nad Hronom rozvíjali výraznejšie než doposiaľ. Vzhľadom na to, že SZUŠ v Hliníku nad Hronom vzdeláva svojich žiakov v hre na rôzne hudobné nástroje (akordeón, flauta, husle, gitara, klavír, keyboard, bicie, kapela...), vo výtvarnom umení, v prednese, dramatickom prejave, v speve (individuálnom i zborovom), sme presvedčení, že žiaci SZUŠ v Hliníku nad Hronom by mali byť neoddeliteľnou súčasťou umeleckého a kultúrneho diania v tejto obci. Vysokú úroveň svojich zručností prejavili v minulosti na mnohých umeleckých akciách školy i obce (Vianočné koncerty v kostole Sv. Martina, Benefičné koncerty pre OZ Svetielko nádeje, vlastný muzikál Snehulienka a sedem muzikantov...), čo ocenila široká verejnosť nielen z obce Hliník nad Hronom.  

Zrušenie SZUŠ v Hliníku nad Hronom považujeme za nezmyselné a deštruktívne pre celú obec ako aj priľahlé obce. Je neetické, ak budovu musí opustiť nezisková organizácia, ktorá ju kompletne zrekonštruovala a už od roku 2004 zabezpečuje kvalitné odborné umelecké vzdelávanie detí a mládeže.    

Petičný výbor:

 • Ing. Bohumír Krátky, Záhradná 14, 965 01 Žiar nad Hronom - predseda petičného výboru
 • Mgr. Boboková Zuzana, L.Majerského 555, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Mgr. Zuzana Jakušová, Priehradka 392/25, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Mgr. Polakovičová Eva, Opatovská 492, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Mgr. Peter Repiský, Vansovej 6/123, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Mgr. Matúš Sliacky, č. d. 119, 966 03 Sklené Teplice
 • Ing. Mária Straková, Kamenárska 169/56, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Mgr. Šlosiariková Janka, č. d. 91, 966 61 Bzenica
 • Zajková Mária, Školská 427/6, 966 01 Hliník nad Hronom  

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:

 • Ing. Bohumír Krátky, Záhradná 14, 965 01 Žiar nad Hronom  

Ing. Bohumír Krátky    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Bohumír Krátky na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...