Za zachovanie Kolonádového mosta a mesta Piešťany pre pouličné umenie

 

Vážený primátor mesta Piešťany, vážení zastupitelia mesta Piešťany,

my, dole podpísaní sa stotožňujeme s nasledujúcim textom:

Sme profesionálni i amatérski hudobníci a umelci, študenti VŠMU, obyvatelia a návštevníci mesta Piešťany a milovníci umenia. Mnohí z nás majú za sebou dlhoročné vystupovanie na uliciach, koncertoch a festivaloch v kultúrnych metropolách celého sveta.

Vychádzajúc z našich umeleckých skúseností by sme Vás chceli požiadať o prehodnotenie našich pripomienok k návrhu novej VZN:

1. Žiadame o zachovanie možnosti hrať na Kolonádovom moste

Hudobná produkcia na Kolonádovom moste má dlhoročnú a peknú tradíciu, miestni i turisti sú na to zvyknutí. Most priťahuje kvalitných a originálnych hudobníkov zo širokého okolia, aj zo zahraničia, a mávajú tam veľmi dobré ohlasy. Z našich skúseností, návštevníci často spomínajú na hudbu na moste ako na výrazne príjemný zážitok z kúpeľov a radi sa za ňou i po rokoch vracajú.

Dôležitým aspektom sú aj akustické vlastnosti mosta, ktoré umožňujú vykonávať hudobnú produkciu aj tichším nástrojom. Pre tie je most jediným miestom v Piešťanoch, kde má zmysel hrať bez ozvučenia. Navrhujeme preto ponechať Kolonádový most ako jedno z miest pre pouličné umenie pre akustické hranie a spev.

2. Žiadame o povolenie aspoň slabého ozvučenia

Mnoho akustických nástrojov na otvorenom priestore bez ozvučenia nie je počuť. Navrhovaná VZN by preto prirodzene diskriminovala hráčov na tichšie nástroje, a zároveň ani neriešila problém s prípadným nadmerným hlukom. Žiadame preto povolenie aspoň menšieho ozvučenia (napr. malé kombo na akustickú gitaru, keyboard, spev a pod.), ktoré by mohlo byť používané pri dodržaní maximálnej hlasitosti do 100 dB na miestach, ktoré to z dôvodu okolitej hlučnosti vyžadujú (Winterova ulica, Sad A. Kmeťa, Nám. slobody).

3. Žiadame o neschválenie povinnosti ohlasovať každé jedno vystúpenie deň dopredu

Chápeme, že produkcia musí byť nejakým spôsobom regulovaná, ak chceme počúvať a pozerať sa na hodnotné vystúpenia. Ohlasovať každé jedno vystúpenie deň dopredu je však profesii umelcov len ťažko realizovateľné a nekorešponduje s charakterom pouličného umenia.

Umenie je remeslo s mnohými špecifikami. Mnohí umelci nepožívajú výhody stáleho angažmánu, pracovnej doby ani platu. Napriek tomu sa snažia o kvalitu a originalitu svojich vystúpení.

 K tomu ale musia využívať svoju kreativitu v plnom potenciále a pružne reagovať na meniace sa podmienky a termíny. Spolu s neustále meniacimi sa proti-covidovými opatreniami, je pre nich každé sťaženie situácie likvidačné. Navyše, takáto úprava by komplikovala produkciu iným ako miestnym umelcom a v konečnom dôsledku viedla k nižšej rozmanitosti pouličného umenia v meste. V neposlednom rade, takéto ustanovenie predstavuje zbytočnú byrokratickú záťaž aj pre mestský úrad. Z uvedených dôvodov navrhujeme:

Aby sa voľné pouličné aktivity upravovali prostredníctvom kombinácie dlhodobých povolení – licencií a všeobecných ustanovení, bez potreby ďalšej špecifikácie času a miesta konania vykonávania pouličnej aktivity.


Všeobecnými ustanoveniami myslíme hlavne:

-hodinové pravidlo- umelec predvádza svoje umenie po dobu 1 hodiny a potom odíde, alebo zmení miesto a dá priestor inému umelcovi.

-vymedzenia časového intervalu pre vykonávanie voľných pouličných aktivít (9.-22.00 hod)

- nariadenia týkajúce sa správania počas vykonávania voľných pouličných aktivít.

Takéto riešenia na jednej strane dávajú mestu funkčné nástroje, ako regulovať pouličné aktivity, zároveň však ponechávajú dostatočnú flexibilitu potrebnú na ich vykonávanie.

Zmienené body (zákaz hrať na moste, zákaz používať ozvučenie a povinnosť ohlasovať každé jedno vystúpenie deň dopredu) sú natoľko závažné, že ich prijatie by pre väčšinu pouličných hudobníkov bolo likvidačné. Veríme, že toto nie je Vaším cieľom.

Uvedomujeme si, že v meste sa stretávajú rôzne záujmy a dobra správa mesta vyžaduje kompromisy. Ak sa predložený návrh VZN pokúša riešiť nejaké konkrétne problémy, ktoré by neregulovaná pouličná produkcia mohla spôsobovať, boli by sme radi, ak by sme ich riešenie mohli hľadať v spoločnom dialógu.

Pouličné umenie má v kultúrnych krajinách vyspelého sveta už vybudovanú tradíciu a má štatút plnohodnotného umenia popri mainstreamovom. Sú usporiadavané niekoľkodňové festivaly s medzinárodnou účasťou, ktoré prinášajú mestám viac návštevníkov, života, financií, dobré meno. 

Prosím, buďme v tomto svetoví a urobme spoločne pravidlá tak, aby boli Piešťany prístupné kvalitným miestnym aj svetovým pouličným umelcom.

 V neposlednom rade prosíme za umelcov všeobecne, opatrenia proti COVIDU nás reálne pripravili o takmer všetky možnosti realizácie a obživy, každé sťaženie situácie je pre nás likvidačné.

Ďakujem, že sa zástupcovia mesta zaoberajú hlasmi ľudí.

 

Petíciu spoluvyhlasujú a podporujú:

Sára Halíková, umelkyňa

Urban Tone, organizátor Street Art Festival Piešťany

OZ Zvukopriestor

Neha! vokálna skupina

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sára Halíková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Sára Halíková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )