Za spravodlivé informovanie v petícií zriadenou PhDr. Anna Pecháčkovou "Za záchranu lesoparku na Kalvárií v Považskej Bystrici"

Týmto otváram petíciu za spravodlivé informovanie a uvádzanie len pravdivých a úplných informácií v petícii zriadenej PhDr. Annou Pecháčkovou "Za záchranu lesoparku na Kalvárií v Považskej Bystrici". Keďže niekto vynaložil enormné úsilie na to, aby ľuďom uviedol len určitú časť informácií, mám za to, že ľudia nie sú ovce a mali by mať všetky relevantné  informácie, aby si mohli o veci vytvoriť svoj vlastný názor. Osobne, keď si každý prečíta zmeny a doplnky mesta Považská Bystrica zistí, že majitelia si chcú postaviť chaty do 80 m2 nad cestou, ktorá mimochodom vedie po ich pozemkoch a to v ochrannom pásme vysokého napätia, kde aj tak stromy nemajú čo robiť. Isto nie na Kalvárií, ktorá mimochodom patrí cirkvi. Preto vznikla táto petícia, aby sa uvádzali len pravdivé a  úplne informácie, ktoré nebudú skresľovať  pravdu.  Táto petícia bojuje za občanov mesta Považská Bystrica, ktorí sa môžu stať, alebo sa stali obeťou určitých záujmových skupín v meste Považská Bystrica, ktoré sa snažia za každú cenu v tomto meste rozhodovať a určovať komu, čo bude patriť, čo kto môže.  Ak ste mali v tomto meste pocit, že niektorí sa do výborov mestských častí a ako kandidáti na poslancov tlačia len preto, aby „pomáhali ľuďom“ podpíšte petíciu. Petícia bude predložená na mestskom zastupiteľstve mesta Považská Bystrica aj s pravdivým vysvetlením situácie k petícií a menovaním osôb, ktoré sa snažili nepravdivo ľudí informovať. Inak sa nedá nazvať to, ak niekto zverejní len tú časť dokumentu, ktorá mu vyhovuje. Netreba zatvárať oči, raz takáto petícia  PhDr. Pecháčkovej "za spravodlivosť", môže obsahovať „pravdivé informácie“ aj veci, ktorá sa Vás týka.   


Ján Janovský ml.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ján Janovský ml. na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...