Za správnu vec

My študenti vysokej školy sv. Alžbety nesúhlasíme s tým, aby PhDr. Eva Halušková PhD. bola sankcionovaná a vyjadrujeme spokojnosť s jej prácou na pôde Vysokej školy sv. Alžbety na Detašovanom pracovisku bl. Metoda Trčku v Michalovciach. K textu prikladáme i list, ktorý bude poslaný rektorovi a aj zriaďovateľovi VŠZaSP sv. Alžbety.

 

Vážený Pán rektor,

S hlbokou úctou, by som Vás rád oslovil. Volám sa Martin Mráz som študentom vysokej školy svätej Alžbety na detašovanom pracovisku v Michalovciach.  Píšem Vám v mene všetkých dobrovolne a verejne podpísaných študentov našej pobočky detašovaného pracoviska bl. Metoda Dominika Trčku. My študenti sa obraciame na Vás vo veci pre nás „nezrozumiteľných sankcií“ voči osobe PhDr. Eve Haluškovej PhD. Ako študentom nám neprináleží hovoriť Vám do vnútorno-personálno-technických vecí v rámci fungovania školy, každopádne radi by sme Vám povedali viac o tom čo pre nás osoba PhDr. Evy Haluškovej PhD na pôde našej Alma Mater znamená.

Za roky  štúdia, ktoré sme na škole absolvovali sme sa krok po kroku, deň za dňom učili tomu čo znamená byť sociálnym pracovníkom. Osoba PhDr. Evy Haluškovej PhD. je človekom, ktorý k tomu prispel určite najväčším dielom. Ak má byť sociálny pracovník ten čo stavia mosty medzi ľuďmi, tak ona je tou, ktorá nám postavila most k vedomostiam, k praktickým zručnostiam, ale taktiež k sebe samej. Jej zanietenosť pre túto školu a študentov dokazujú aktivity pracoviska, ktoré fungujú vo veľkej miere pod jej záštitou. Od prvého ročníka ako sa nás ujala, venovala svoj čas nie len teoretickej príprave nás študentov, ale ona bola tým hybným kameňom, ktorý nás motivoval, podporoval, dvíhal nám sebavedomie, učil nás solidarite, zapájal do aktivít ako osoba, ktorá cez svoj náročný časový rozvrh dobrovoľne a s radosťou dokázala prísť i na akcie, ktoré boli bez žiaru reflektorov, o ktorých sme vedeli len my a ľudia, ktorým sme tým pohladili dušu.

Osobu PhDr. Evy Haluškovej PhD. vnímame ako osobu s vysokým morálnym kreditom nie len z pohľadu spoločnosti, ale aj z pohľadu našich očí. Myslíme si, že ona je tá osoba, ktorá nesie na svojich pleciach ťarchu budúcnosti našej školy. My študenti sme s jej prácou maximálne spokojní. Je to učiteľ, ktorý od žiaka vyžaduje vedomosti a zanietenosť pre profesiu sociálnej práce. Je to učiteľ, ktorý dvíha kvalitu štúdia, motivuje nás k ďalšej práci na sebe. Je osobou prvého kontaktu. Pri rôznych problémoch a situáciách vyhľadávame práve osobu našej doktorky. Cítime v nej dôveru a preto nerozumieme tomu, čo sa v posledných dňoch deje na našom detašovanom pracovisku. Znepokojuje nás, že počas štátnic nám tým pádom v štátnicovej komisii chýbal v jej osobe „odborný garant“, ktorý zaisťuje kvalitu štúdia, ale ešte viac nás mrzí to, že práve osoba, ktorá nás študentov pozná najlepšie, nemohla byť našou morálnou oporou počas konania štátnic.

K listu prikladáme i zoznam s podpismi nás študentov, ktorí stoja za osobou našej PhDr. Haluškovej PhD.  Veríme v správne rozhodnutie v tejto veci.

S pozdravom

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Martin Mráz na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook