Za predĺženie autobusovej linky a opätovné zavedenie autobusových liniek

My občania Slovenskej republiky žiadame kompetentné orgány o

-Predĺženie autobusovej linky 606 428  Lučenec – Banská Bystrica s odchodom z Lučenca o 16:50 do Rimavskej Soboty

-O opätovné zavedenie autobusových liniek vedúcich cez Rimavskú Sobotu, ktoré boli zrušené počas protipandemických opatrení a po  uvoľnení protipandemických opatrení neboli opätovne obnovené.

Po zavedení protipandemických opatrení boli zrušené autobusové linky vedúce cez Rimavskú Sobotu. V súčasnej dobe sú  protipandemické opatrenia minimálne. Obnovila sa mobilita obyvateľstva za prácou, štúdiom, zdravotnou starostlivosťou, uplatňovaním  práv v orgánoch verejnej moci a za oddychom a kultúrou. No zrušené autobusové linky prechádzajúce Rimavskou Sobotou obnovené neboli. Kompetentné orgány vo verejnom záujme majú zabezpečovať prepravu osôb, aby si mohli uplatňovať svoje základné  ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky, pretože nie každý občan vlastní adekvátny dopravný prostriedok.  No v tomto prípade to tak nie je. Rimavská Sobota má len jeden priamy spoj do sídla VÚC Banskej Bystrice. Obyvatelia mesta sú nútení hľadať alternatívne spôsoby dopravy, prípadne nemôžu uplatňovať svoje základné práva a slobody zaručené  ústavou Slovenskej republiky.  Z uvedeného dôvodu žiadame, aby naše požiadavky uvedené v petícii boli splnené


JUDr. Eva Pikulová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že JUDr. Eva Pikulová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...