Za kvalitné služby v odpadovom hospodárstve v meste Lučenec, otvorenie zberného dvora e

PETÍCIA 

  • Za urýchlené otvorenie a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta Lučenec v súlade s platným VZN mesta Lučenec  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č.06/2023. Žiadame, aby zvoz KO a všetkých zložiek triedeného odpadu zabezpečovala zvozová spoločnosť na základe verejného obstarávania. Odkedy zaviedlo mesto zmeny v odpadovom hospodárstve, sa kvalita a kvantita služieb pre občanov znížila a cena zvýšila. Žiadame vedenie mesta Lučenec a poslancov mestského zastupiteľstva, aby splnili tieto požiadavky občanov a zabezpečili rozsah a kvalitu poskytovaných služieb z obdobia pred februárom 2023.

Jana Becherová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Jana Becherová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...