Za zachovanie Centra voľného času Maják v Námestove

My, obyvatelia mesta Námestovo, obyvatelia priľahlých obcí a rovnako aj my, priatelia Centra voľného času Maják a my vsetci, ktorých sa táto situáciu týka, žiadame vedenie mesta Námestovo, aby zachovalo Centrum pre naše deti.

CVČ Maják nie je len inštitúciou poberajúcou peniaze z mestského rozpočtu, CVČ Maják je inštitúcia, ktorá má svoje pevne miesto už 41 rokov v našom meste. Nedovoľme, aby pre chamtivosť istej skupiny súčasných poslancov, nastala situácia, ktorá dovedie CVČ ako inštitúciu k zrušeniu. Nedovoľme, aby skresali rozpočet tohto miesta, ktoré je tu od rána do večera pre naše deti. Preto žiadame o:

1. Zachovanie Centra voľného času Maják ako inštitúcie 

2. Zachovanie, prípadne zvýšenie rozpočtu pre CVČ Maják 

3. Zachovanie Centra voľného času Maják v budove, v ktorej sídli teraz 

4. Zachovanie súčasného počtu personálu, tak pedagogického ako nepedagogického 
Facebook