Výzva vedcov a vedkýň Slovenska k prezidentským voľbám 2024

Slovensko sa v priebehu krátkeho historického obdobia znovu ocitá na okraji priepasti. Pred štyrmi rokmi, keď prepukla pandémia Covidu-19, sme boli v ohrození vinou smrteľného vírusu. Neboli sme v tom sami. V nebezpečenstve boli všetky krajiny. Preto sa v boji proti nákaze spojila veda celého sveta a vyvinuli sa vakcíny a lieky, ktoré zachránili desiatky miliónov ľudských životov.

Ani my, vedkyne a vedci zo Slovenska sme nezostali bokom a svojou prácou sme sa zo všetkých síl snažili pomôcť zmierniť následky pandémie, či už priamou starostlivosťou o pacientov, alebo medzinárodnou spoluprácou na vývine vakcín a liekov, diagnostiky, či vytrvalou osvetovou činnosťou prostredníctvom médií. Vďaka tomuto nášmu úsiliu sme na Slovensku zachránili desiatky tisíc životov.

Dnes sme v smrteľnom nebezpečenstve opäť. Tentoraz nám nehrozí nákaza, ale strata slobody, demokracie, právneho štátu a ľudských práv.

História moderného Slovenska sa začala pred viac ako 100 rokmi založením demokratického Československa. Dominantnú úlohu pri tom zohral Milan Rastislav Štefánik, vedec, človek milujúci slobodu, ktorého právom môžeme nazvať vlastenec.

Prešli dve dekády a našu mladú vlasť ukradli vlastizradcovia slúžiaci nacistickému Nemecku. A zasa to bola zásluha ľudí milujúcich slobodu, Jána Goliana, Rudolfa Viesta a mnohých ďalších, že si Slovensko v Povstaní vybojovalo svoju slobodu naspäť.

Netrvalo dlho a situácia sa zopakovala – slobodu sme vinou kolaborantov komunistického Ruska znovu stratili. Trvalo dlhých 40 rokov, kým sa stratená vláda našich vecí k nám opäť navrátila. A zasa to bolo vďaka ľuďom milujúcich slobodu – mužom a ženám novembra 1989.

Slovenská štátnosť je sústavným zápasom o demokratickú podstatu našej krajiny, ktorú sme dostali do vienka. Na jednej strane stojí sloboda a právo, na strane druhej totalita a zločin. Vlastenci proti vlastizradcom.

Dnes je za našou východnou hranicou vojna. Totalitné Rusko napadlo slobodnú Ukrajinu a vraždí tam. A na Slovensku má Rusko opäť svojich spojencov. Ak sa im zasa raz podarí našu krajinu ukradnúť, bude to znamenať nielen stratu našej ekonomickej prosperity, ale aj stratu našej slobody. Slovensko príde o možnosť rozhodovať o svojom vlastnom osude, ale aj o možnosť spolupracovať s ostatnými demokratickými krajinami pri vývine moderných technológií, ale aj na riešení vážnych globálnych problémov, ako sú pandémie, klimatická či utečenecká kríza, alebo strata biodiverzity.

My, vedkyne a vedci podpísaní pod touto výzvou, sa považujeme za vlastencov a preto odmietame takúto stagnáciu a izoláciu našej vlasti, ktoré zákonite povedú k zníženiu kvality životov ľudí, ktorí tu žijú, ale aj k strate ich slobôd a ľudských práv.

Vážené spoluobčianky a spoluobčania, vyzývame vás preto, aby ste sa zúčastnili nasledujúcich prezidentských volieb a odporúčame vám, aby ste v nich volili pána Ivana Korčoka, ktorého považujeme za záruku toho, že Slovensko zostane súčasťou slobodného a spolupracujúceho sveta.

Sme vo veľkom nebezpečenstve, ale záchranu máme vo vlastných rukách. Môžeme si sami vybrať, či chceme Slovensko vlastencov alebo Slovensko vlastizradcov, Slovensko slobodné alebo totalitné, Slovensko prosperujúce alebo Slovensko chudobné.

Veríme, že aj vy milujete slobodu, rovnako ako ju kedysi miloval Milan Rastislav Štefánik a ďalší naši veľkí krajania, a rozhodnete sa správne.

RNDr. Imrich Barák, DrSc., molekulárny biológ

Mgr. Zuzana Chromiková, PhD., mikrobiológ

Ing. Daniela Krajčíková, CSc., mikrobiológ

Mgr. Vladimír Leksa, PhD., molekulárny imunológ

Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc., biochemik

Prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD., geofyzik

Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD., infektológ


Vladimír Leksa    Kontaktujte autora petície