Výzva Otvorme Hurbanove kasárne verejnosti

Od zahájenia plánov obnovy a premeny objektu Hurbanových kasární na priestor slúžiaci umelcom a širokej kultúrnej verejnosti hlavného mesta a návštevníkom Bratislavy uplynulo už vyše desať rokov. Objekt je vo vlastníctve MK SR od roku 2010. Z odvážnych predsavzatí zmeniť tento bývalý vojenský objekt na multifunkčné kultúrne centrum, ktoré pozdvihne úroveň kultúrneho života mesta, nezostalo nič. Nechceme sa už viac  prizerať v repríze „obnove“ kaštieľa v Rusovciach, demolovaniu Domu odborov Istropolis a ďalším prejavom ľahostajnosti k chátraniu verejného majetku.

 

Do priestorov bývalých kasární s plochou vyše 30.000m2 majú v súčasnosti prístup hlavne zamestnanci rôznych inštitúcií- MK SR (kvôli registratúre), SNG (administratíva, ktorá odchádza najneskôr v roku 2024 do obnovených priestorov pri Dunaji), Slovenský filmový ústav ( pracovníci archívu), Lúčnica (tanečníci, ktorí tu majú skúšobňu). Jedinou výnimkou je Slovenské centrum dizajnu, ktoré okrem skladových priestorov má v budovách aj aktivity pre verejnosť - bádateľňu, galériu Satelit, Múzeum dizajnu.

279806217_5756903081003584_2528064317999468196_n.jpg

Signatári tohto prehlásenia vyzývajú zodpovedných pracovníkov a politikov vedenia Ministerstva hospodárstva a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, aby menovali svojich zástupcov do združenia, ktoré pripravuje strategický projekt premeny "uzamknutého" priestoru na umelecké resp. umelecko - priemyselné centrum v srdci hlavného mesta. V jeho programe je konkretizácia premeny úradníckych / archívnych  priestorov na priestory pre tvorbu, pre spájanie umeleckej a kreatívnej tvorby, prezentačné priestory pre múzeum fotografie a filmu, univerzálnu konferenčnú sálu, ktorá by dovolila prezentovať aj štátom nezriaďovanú hudobnú kultúru.

Bez účasti MK SR a MH SR v združení/pracovnej skupine sa projekt nemôže realizovať a úsilie iniciátorov projektu – Slovenského centra dizajnu, Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Hudobného centra, Stredoeurópskeho domu fotografie - vyjde naprázdno, nič  sa nezmení.

K výzve nás privádza zhoršujúca sa úroveň kultúrnej infraštruktúry, mizivé rozvojové impulzy zo strany mesta, kraja i štátu, zodpovednosti zbavené pohodlné odovzdanie starostlivosti o budúcnosť umenia a ďalších kultúrnych fenoménov do rúk podfinancovaného tretieho sektora, absencia politicky nezávislých reálnych stratégií kultúrneho rozvoja s plánmi ich napĺňania, neutíchajúca politika výhovoriek na finančnú náročnosť a „nerentabilnosť“ kultúrnych aktivít, pričom roky počúvame o pravidelnom vracaní stoviek miliónov EUR do rozpočtu EU pre neschopnosť (ne)zodpovedných.

 Výzvu k menovaniu kompetentných zástupcov MH SR a MK SR do nášho združenia  smerujeme v tomto čase aj vzhľadom na urgentnú situáciu v rámci implementácie Plánu obnovy SR. Zostávajú len štyri mesiace na to, aby sa mohol v prípade kvalitnej prípravy projekt stať súčasťou Plánu obnovy a získali sa  peniaze, bez ktorých by išlo len o chiméru. Minimálne tri z piatich hlavných priorít uvedeného plánu (Kvalitné vzdelávanie; Veda, výskum, inovácie; Zelená ekonomika) dávajú priestor pre zapojenie revitalizácie Hurbanových kasární do jeho rámcov.

Svojím podpisom pod petíciou  nám pomôžete dosiahnuť, aby sa na strategickej zmene podieľali nielen ľudia a inštitúcie zospodu spoločenskej pyramídy,  ale aj tí, ktorí v konečnom dôsledku rozhodujú o tom, či Hurbanove kasárne budú aj naďalej "zakliatou a spiacou princeznou". Vaše podpisy budeme zbierať do 31.mája 2022.

 

V  Bratislave 7.5.2022

Za petičný výbor: prof. Václav Macek

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Václav Macek na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...