Výzva na zriadenie svetelnej signalizácie a prechodu pre chodcov na nebezpečnej križovatke Račianska – Sliačska v Bratislave.

Táto križovatka je od uzavretia prejazdu pri Mc Donalde neúnosne zaťažená dopravou a vozidlá smerujúce z Račianskej ulice smerom na Sliačsku ( a opačne ) majú veľmi veľký problém prejsť touto križovatkou, kde prakticky na dennej báze vznikajú dopravné nehody a kolízie. 

My vodiči, ktorý túto križovatku denne používame, nesúhlasíme s pripravovaným návrhom Magistrátu Hl. mesta Bratislavy s obmedzením dopravných možností ( ktorého realizácia by značne predĺžila dopravné trasy obyvateľov a zbytočne zaťažila územie tvorbou emisií ) a žiadame urýchlenú realizáciu svetelnej signalizácie spojenú s vybudovaním priechodu pre chodcov a zachovaním odbočenia z Sliačskej ulice smerom na Raču, vrátanie otáčania vozidiel v oboch smeroch ( súčasný stav + priechod ).


Peter Szusčík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Peter Szusčík na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook