Výzva k Rusku

VYHLÁSENIE OBČANOV SLOVENSKA  

V čase vyostrených názorov sa naše krajiny môžu dostať neuváženým konaním predstaviteľov štátov do situácie, ktorá naše slovanské národy postaví proti sebe. Vyslovujeme nesúhlas s takými politickými stanoviskami  krajín, ktoré podľa nášho názoru vyjadrujú hlavne mocenské a finančné záujmy úzkej skupiny ľudí.

Na Slovensku existuje početná skupina obyvateľstva, ktorá si nepraje konflikt s Ruskom! NIKDY nezabudneme na historickú skutočnosť - oslobodenie Československa spod hitlerovského fašizmu našimi bratmi. Sme presvedčení, že aj keď sme v minulosti zažili nedorozumenia, ako bratia sa vieme a chceme cez ne preniesť a chceme spolupracovať s našimi slovanskými bratmi ako rovný s rovným na základe vzájomného rešpektovania sa a zabezpečenia obojstranných výhod.

Nech je toto Vyhlásenie vyjadrením aj nášho, v slovenskej spoločnosti široko rozšíreného postoja, že Rusko nie je osamotené a na Slovensku sú reálne sily, ktoré NIKDY nezodvihnú ani slovnú ani fyzickú zbraň proti svojim slovanským bratom.    

V Liptovskom Trnovci  

Za skupinu občanov “Ako ďalej?”  

Peter Bulla - dôchodca

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Pdeter Bulla na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...