Výzva k politickej zodpovednosti

Slovenská republika je už dvanásť rokov súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ktoré jej poskytli bezpečnosť a pevnú pôdu pre  úspešný hospodársky a sociálny rozvoj. Členstvo v nich pomohlo prilákať zahraničných investorov a miliardy eur na obnovu slovenských ciest, miest a obcí. Všetkým obyvateľom Slovenska členstvo v EÚ  zvýšilo úroveň ochrany ich práv v každodennom živote a výrazne pomohlo napríklad pri ochrane práv obetí trestných činov, rovnosti mužov a žien, ochrane pred diskrimináciou, ochrane spotrebiteľov, či práv pacientov. Vďaka EÚ aj NATO môžeme žiť v relatívnom bezpečí a pokoji. Vďaka členstvu v NATO máme dnes 27 spojencov, ktorí sú pripravení v prípade potreby brániť našu vlasť a našich občanov. EÚ a NATO nie sú bez chýb – ale sú zďaleka najlepšou voľbou pre Slovensko.

 

Je preto znepokojujúce, že v súčasnosti sme svedkami nárastu spochybňovania nášho členstva v týchto inštitúciách. Vidno to u časti politických strán i akademickej obce. Máme samozrejme na výber, či v EÚ a NATO sme alebo nie; žijeme v slobodnej spoločnosti a rozhodnutie o členstve je na nás. Ale so slobodou prichádza zodpovednosť rozhodnúť sa múdro. A svojvoľne podkopať základy prosperity a stability Slovenska vystúpením z EÚ či NATO by bol fatálny vlastný gól. Tí, ktorí o to žiadajú, nenavrhujú alternatívy. To nie je náhoda – všetky ostatné návrhy by pre krajinu našej veľkosti a postavenia znamenali pokles životnej úrovne a zvýšenie bezpečnostných rizík. Spochybňovanie členstva v EÚ a NATO je v rozpore so záujmami SR a jej občanov. Je nezodpovednou výzvou k medzinárodnému dobrodružstvu, ktoré zníži bezpečnosť SR, zhorší jej vyhliadky na hospodársky rast i sociálny rozvoj a vytvorí predpoklady pre demontáž demokracie a príchod vlády politických extrémistov.  

 

Vyzývame preto zodpovedných politikov, aby prestali s témou členstva politikárčiť. Aj tí, čo veria v európske a transatlantické inštitúcie, ale ťažia body z hanobenia EÚ a NATO, len nahrávajú extrémistom a v konečnom dôsledku hazardujú s našim členstvom v nich. Vládu SR vyzývame, aby zastavila spochybňovanie našich medzinárodných záväzkov a začala aktívne hovoriť o základných bezpečnostných otázkach štátu a o dôležitosti EÚ a NATO pre našu obranu, bezpečnosť a prosperitu. Veď do týchto inštitúcií sme vstúpili preto, lebo ponúkli jasne najlepšiu garanciu prežitia a zveľadenia našej krajiny. Len to už dnes bežný občan z úst predstaviteľov vlády prakticky nepočuje. Otvára sa tak priestor pre demagógov, aby bez reakcie autorít – a niekedy priam s ich naznačenou podporou – šírili účelové klamstvá o EÚ a NATO. Mimovládne organizácie vedia pomôcť naprávať klamstvá o oboch inštitúciách, ale nemôžu nahradiť vládu SR a prácu poslancov NR SR.  

 

Slovensko predsedá od začiatku tohto mesiaca Rade Európskej únie; tento týždeň sa tiež uskutoční summit Severoatlantickej aliancie. Tieto udalosti vidíme ako ideálnu príležitosť pre najvyšších štátnych predstaviteľov začať jasne hovoriť o prínosoch členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii a v EÚ a neprestať v tom. Objasňovanie týchto tém si totiž vyžaduje trpezlivý a systematický prístup.

 

Signatári:  

 

Alexander Duleba, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Dušan Fischer, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Ján Hacaj, podnikateľ

Daniel Milo, právnik a odborník na extrémizmus

Marian Majer, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky

Juraj Mesík, aktivista

Jaroslav Naď, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku

Mário Nicolini, aktivista a analytik

Róbert Ondrejcsák, STRATPOL

Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti

Boris Strečanský, rozvojový špecialista

František Šebej, Národná rada Slovenskej republiky

Martina Šinková, Euroatlantické centrum

Milan Vanga, manažér externej komunikácie, vojenský publicista a vojnový veterán


Dušan Fischer    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Dušan Fischer na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...