Od Auschwitzu po Jeruzalem - výzva občanov Slovenska k uznaniu Jeruzalema za hlavné mesto Izraela

Dňa 27.1.2018, pri príležitosti 73. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, si svet pripomenul Medzinárodný deň obetí holokaustu.
 
Tento vyhladzovací tábor mal priniesť smrť a zánik pre príslušníkov židovského národa. Definitívne sa však tento zámer nepodaril a za posledných 70 rokov sme svedkami založenia a vybudovania životom pulzujúceho štátu Izrael.
 
Vo svojej novodobej histórii pritom zaznamenal viacero prelomových udalostí. Jedna z  nich sa udiala len nedávno. USA 7.12.2017 konečne rozhodli o realizácii už viac ako 22 rokov platnej legislatívy, ktorá bola v roku 1995 prijatá drvivou väčšinou Kongresu USA.
 
Ako súčasť celosvetovej organizácie "Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem" (skratka ICEJ), tento krok vítame a rozhodli sme sa, že je čas, aby sme aj my, ako občania Slovenska, vyzvali našu vládu k oficiálnemu uznaniu Jeruzalema.
 
V najbližších dňoch chceme osloviť osobnosti spoločenského a kultúrneho života a zástupcov kresťanských cirkví k podpisu listu, ktorý pri príležitosti Dňa Jeruzalema v máji 2018 zašleme trom najvyšších ústavným činiteľom SR.  Ich mená budeme priebežne pridávať pod text tejto petície resp. sami môžu pridať svoj podpis.
 
Týmto chceme vyzvať aj širokú verejnosť na Slovensku k vyjadreniu svojho názoru vo veci uznania Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela. Petíciu môžete podpísať online alebo si stiahnite petičný hárok z nášho webu www.icej.sk, získajte podpisy vo svojom okolí a zašlite nám ho na adresu sídla ICEJ.
 
Ďakujeme, že sa pridáte k tejto výzve a vyjadríte tak podporu Izraelu.
 
S pozdravom
 
Ing. Peter Švec, predseda ICEJ
Kamil Maljarčik, tajomník ICEJ

a členovia výkonného výboru ICEJ

 

***

27.1.2018

Vážený pán prezident,
Vážený pán predseda NR SR,
Vážený pán premiér,

dnes si svet pripomenul deň, ktorý Organizácia spojených národov (OSN) vyhlásila za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Bolo to 27. januára 1945, keď Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka). Od oslobodenia najväčšej nacistami vybudovanej továrne na smrť, ako najznámejšieho symbolu snahy o fyzické vyhladenie Židov, uplynulo 73 rokov.  

V roku 2018, 14. mája, si pripomenieme 70 rokov od vzniku Izraela. Naplnenie takmer 2000-ročného sna generácií Židov o návrate do zeme praotcov Abraháma, Izáka a Jákoba je unikátnym príkladom toho, ako sa nepovšimnutá a vyprahnutá zem môže zmeniť na životom pulzujúci a demokratický štát. Izrael dnes patrí k svetovej špičke v technológiách, medicíne, poľnohospodárstve,... a v bezpečnosti. Je jediným štátom regiónu, kde je rešpektovaná názorová pluralita.  

Rovnako v roku 2018, 13. mája, si pripomenieme 51 rokov od zjednotenia Jeruzalema, ktorý tvorí jadro viac ako 3000-ročnej identity židov. Moderný Izrael si prirodzene vybral toto mesto za svoju metropolu. Nedávne rozhodnutie USA zrealizovať už viac ako 22 rokov platnú legislatívu (prijatú v roku 1995 veľkou väčšinou oboch komôr Kongresu USA), uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presťahovať diplomatickú misiu z Tel Avivu do Jeruzalema, považujeme za prirodzené a logické.  

Vyjadrujeme presvedčenie, že tento krok nemôže podkopať mierové rokovania na Blízkom východe, ak je izraelskou protistranou deklarovaná ašpirácia o mier mienená vážne. V skutočnosti má práve uznanie Jeruzalema ako hlavného mesta moderného Izraela s viac ako 3000-ročnou vzájomnou historickou previazanosťou veľký potenciál na dosiahnutie mieru v regióne. Vysiela silný signál tým, ktorí mylne považujú Izrael za dočasný a cudzí implantát na Blízkom východe.  

My, dolupodpísaní občania SR, sa obraciame na Vás, najvyšších ústavných činiteľov, aby Slovensko uznalo Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a  podľa diplomatickej zvyklosti presťahovalo veľvyslanectvo SR na jeho pôdu. Náš apel nespochybňuje právo žiadneho náboženstva mať Jeruzalem za sväté mesto, ak to má oporu v historických faktoch. Toto právo nikdy nespochybnil ani Izrael. Naopak, židovský štát sa preukázal ako spoľahlivý správca všetkých posvätných miest.  

Ústava SR sa odvoláva na kresťanstvo. Našou občianskou iniciatívou Vás povzbudujeme k odvážnemu kroku, ktorý rešpektuje fakt, že kresťanstvo má korene v židovstve – vôbec prvom monoteistickom svetonázore. Z Biblie prameniace židovsko-kresťanské hodnoty sú jedny zo základných kameňov tej časti civilizovaného sveta, ktorého súčasťou chce Slovensko byť.  

Sme pripravení postupne zhromažďovať podpisy občanov SR pod túto výzvu v čase od 27. januára, teda Medzinárodného dňa holokaustu, do 13. mája 2018, teda Dňa Jeruzalema. Našej výzve sme preto dali symbolický názov: „Od Auschwitzu po Jeruzalem (od smrti k životu a prosperite)“.    

S pozdravom

Ing. Peter Švec, predseda ICEJ
Kamil Maljarčik, tajomník ICEJ


Kamil Maljarcik    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Kamil Maljarcik na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...