Výzva-žiadosť na uvoľnenie finančných prostriedkov z finančných rezerv ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií Slovenskej republiky v sume 7.500 000.-eur -SMA

Touto výzvou-žiadosťou vyzývame my občania Slovenskej Republiky o uvoľnenie finančných prostriedkov  z finančných rezerv ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií Slovenskej republiky v sume 7.500 000.-eur. Dôvod tejto výzvy-žiadosti je zdravotný stav troch maloletých detí, ktorí sú taktiež občanmi slovenského štátu, ktoré detí trpia vrodeným ochorením SMA a potrebujú liek, ktorý liek musí byť podaný do druhého roku veku života dieťaťa,  ktorý nie je v našej republike preplacaný zdravotnou poisťovňou. Daný liek bol vyvinutý v USA a je dokázané, že dokáže pomôcť v zdraví ba dokonca zachrániť život týmto trom maloletým deťom a to Alexka, Alexeja a Améliu. Danú výzvu-žiadosť potrebujeme ukončiť 30.4.2020 z počtom podpisov 100 000 a následne na to ju odovzdať na prerokovanie v pléne NRSR.


Róbert Obšut    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Róbert Obšut bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...