Petícia: Za vybudovanie cestného obchvatu mesta Nové Zámky

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, najmä obyvatelia Nových Zámkov a regiónu Nitrianskeho kraja, žiadame Vládu Slovenskej republiky, Národnú radu Slovenskej republiky a  Ministerstvo dopravy a výstavby SR o začatie procesu prípravy a realizácie výstavby funkčného cestného obchvatu mesta Nové Zámky.          Doprava na tranzite cez mesto Nové Zámky po ceste I/64 je v kritickom stave, spôsobuje problémy vo vnútromestskej doprave, nepriaznivo pôsobí na životné prostredie a významne znižuje kvalitu života nielen obyvateľov mesta Nové Zámky. V prvej polovici roka 2020 bude do prevádzky uvedený nový dunajský most (Komárno – Komárom), ktorý spôsobí nárast intenzity ťažkej nákladnej dopravy smerom na Nové Zámky. Cestný obchvat mesta je navrhnutý v grafickej a textovej časti územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a je súčasťou platného územného plánu mesta Nové Zámky, v ktorom sa v záväznej textovej časti uvádza: „že v záujme zlepšenia dopravnej situácie v meste Nové Zámky je vymiestnenie tranzitnej dopravy mimo centrálnu časť mesta, čomu má slúžiť preložka cesty I/64 – východný obchvat Nových Zámkov v zmysle vedenia trasy uvedenej v Územnom pláne VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja“. V roku 2017 Slovenská správa ciest zabezpečila vypracovanie štúdie realizovateľnosti koridoru cesty I. triedy I/64 Topoľčany – Nitra – Komárno. Výsledky tejto štúdie  potvrdili, že súčasná cesta I/64 v meste Nové Zámky vykazuje kapacitnú nedostatočnosť a odporúča vybudovať obchvat mesta Nové Zámky.   1861013.jpg


Občianska iniciatíva za Obchvat mesta NOVÉ ZÁMKY    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občianska iniciatíva za Obchvat mesta NOVÉ ZÁMKY na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...