Vyjadrenie podpory Mgr.art Ivanovi Šillerovi ArtD.

Výzva na podporu Mrg. art. Ivana Šillera ArtD.

Sme študenti a absolventi Pedagogickej Fakulty UK, Katedry hudobnej výchovy (KHV). Rozhodli sme sa verejne podporiť vedenie KHV, lebo vnímame nepriaznivé zmeny na našej katedre a nerozumieme krokom, ktoré boli voči nej podniknuté.

Chceme podporiť doterajšieho vedúceho katedry Mgr. art. Ivana Šillera, ArtD., pretože sa obávame, že súčasné zmeny môžu ohroziť dobre nastavenú víziu katedry, na zachovaní ktorej nám ako študentom veľmi záleží.

Vyjadrujeme taktiež obavu, aby sme pri takomto jednaní voči Mgr. art. Ivanovi Šillerovi, ArtD., a ďalším zamestnancom KHV neprišli o pedagógov, ktorí pomáhajú túto víziu napĺňať.

Ivanovi Šillerovi sa podarilo spolu s kolegami na KHV pripraviť jasnú koncepciu kam chcú nás študentov ako budúcich pedagógov viesť. Vytvoril okolo seba tím špičkových pedagógov, z ktorých cítiť nadšenie pre hudbu a snahu odovzdať svoju fascináciu aj nám. Vnímame, že naša katedra je v prístupe k študentom slovenským unikátom.  

Oceňujeme:

 • Aktívne pôsobenie pedagógov v hudobnej sfére - možnosť sledovať ako do praxe prenášajú to,  čo nám na prednáškach hovoria.
 • Interaktívnu formu výučby:
  • aktívne vtiahnutie študentov do sveta hudby - koncertov a spoločného muzicírovania
   • interpretácia diel, o ktorých sa učíme,
   • počúvanie hudby,
   • navštevovanie koncertov,
   • a následna analýza skladieb, ktoré sme ako poslucháči, prípadne interpreti zažili,
 • vzájomnú spoluprácu a diskusiu medzi študentmi pri tvorbe spoločných projektov
 • Množstvo príležitostí rozšíriť svoje poznanie v rámci projektov organizovaných na škole, ktoré sú pre rolu budúceho pedagóga hudby nenahraditeľnou skúsenosťou.
  • Večery na tému - pravidelné diskusné stretnutia s vybraným hosťom o témach, ktoré nás zaujímajú
  • VENI ACADEMY - možnosť zoznámiť sa s interpretáciou diel súčasnej hudby, spoznať autorov a diskutovať s nimi, príležitosť nadobudnúť nové skúsenosti v interpretácii na nástroj vďaka spolupráci so špičkovými hudobníkmi
  • Hudobný stan na festivale Pohoda - tvorba detských hudobných workshopov
  • Superar - projekt orietujúci sa na rozvoj a integráciu detí z rôznych sociálnych vrstiev  

Obávame sa, že odchodom Ivana Šillera ako vedúceho katedry budú vyššie spomenuté možnosti štúdia na KHV ohrozené a preto mu svojimi podpismi vyjadrujeme podporu.  

 

Iniciátori študentskej výzvy: Bc. Maroš Gápa, Hana Juríková, Mgr. Ján Tkáč (MMus Cantab)


Bc. Maroš Gápa, Hana Juríková, Mgr. Ján Tkáč (MMus Cantab)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Facebook