Vyjadrenie podpory k návrhu zvýšenia stupňa ochrany na území Devínskej Kobyly

Hromadná pripomienka - podpora k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla

 

My, signifikátori tejto pripomienky,

si vážime zámer, ktorý bol zverejnený predbežnou informáciou pod číslom PI/2021/24.

Snahu zaradiť územie Devínskej Kobyly do piateho stupňa ochrany, ktorým má byť zabezpečená ochrana siedmych prioritných biotopov európskeho významu, považujeme za správnu a nevyhnutnú.

Aby sa, podľa základných práv a povinností, §3 ods. 2, 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny, zamedzilo narušeniu stavu,  ohrozeniu a oslabeniu ekologickostabilizačnej funckie na tomto dôležitom území, považujeme za správne na navrhovanom území stupeň ochrany zvýšiť.

Piaty stupeň ochrany považujeme za vhodný, vzhľadom na možný zásah do lesného porastu a tiež narušeniu pôdneho a vegetačného krytu v nižších stupňoch ochrany.

Znepokojuje nás však skupiny občanov, ktorí sa snažia tento návrh znemožniť. Preto žiadame, aby ste tomuto tlaku občanov, no najmä poľovníckych združení nepodľahli, a navrhovaný zámer prijali.

Máte našu plnú podporu.  

Za všetkých podpísaných, Ingrid Tkáčiková, občianka SR  


Ingrid Tkáčiková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ingrid Tkáčiková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...