Váhom k moru - Zrušenie Plavebného opatrenia č. 23/2022 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády

My, dole podpísaní, žiadame Ministerstvo dopravy SR, ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre vnútrozemskú plavbu a prístavy v zmysle zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby zaviazal Dopravný úrad - Divíziu vnútrozemskej plavby:
1.) zrušiť Plavebné opatrenie č. 23/2022 o zastavení plavby na prívodných a odpadových kanáloch Vážskej kaskády,
2.) zahájiť verejnú diskusiu o podmienkach, za akých bude povolená plavba v prívodných a odvodných kanáloch Vážskej kaskády,
3.) vydať plavebné opatrenie o podmienkach plavby v prívodných a odvodných kanáloch Vážskej kaskády, ktoré bude prihliadať na záujmy plavby a plavebnej verejnosti.


Martin Pavlásek, neformálne združenie Armanik    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martin Pavlásek, neformálne združenie Armanik na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...