Urýchlené zrealizovanie opravy krytu vozovky cesty I/18 Hôrka - Poprad

Na základe iniciatívy a sťažnosti podpísaných občanov obcí Hozelec, Švábovce, Hôrka a Gánovce a blízkeho okolia (dotnutých obcí) vypisujeme petíciu, ktorou poukazujeme na havarijný stav cesty č. I/18 v úseku Poprad - Hôra v rozsahu cca 5 km. Tým chceme poukázať, že od 90. rokov na tomto úseku cesty nebola zrealizovaná komplexná oprava vozovky, čím dochádza k pravidelnému poškodzovaniu motorových vozidiel. Denná frekvencia na tomto úseku cesty je priemerne 12 300 áut. Touto petíciou žiadame o urýchlené riešenie tohto problému podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 

Predseda petičného výboru:

Jozef Pavligovský, Hlavná 85/46, 059 11 Hozelec-poverená osoba zastupovaním v styku s orgánom verejnej správy a verejnosťou

Členovia petičného výboru:

Mgr. Juraj Šimko, 059 12 Švábovce

Mgr. Peter Spišák, 059 12 Hôrka-Kišovce 494

Mgr. Michal Materný, Filická 90/6, 058 01 Gánovce

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že obec Hozelec bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...